print deze pagina

Primair onderwijs

Advisering, begeleiding en ondersteuning van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen in het primair onderwijs vormen, samen met de ondersteuning op het gebied van Leerlingenzorg, al jaren de kernactiviteiten van Edux en haar voorgangers.

Binnen onze organisatie is altijd specifieke aandacht geweest voor de aansluiting van de kerninnovaties vanuit het landelijk beleid bij de behoeften van de scholen. Dat is in het aanbod duidelijk terug te vinden.

Taal, rekenen en methodekeuze en -invoering staan centraal bij de aandacht voor cognitieve ontwikkeling. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan de verschillende aspecten van ICT en de practische toepassing ervan in het onderwijs.Hiervoor dient de school over technische faciliteiten te beschikken en het schoolteam over de nodige vaardigheden. Natuurlijk biedt Edux de scholen ook begeleiding bij het vorm geven van adaptief onderwijs. onderwijskansenbeleid, coaching, enz.