print deze pagina

KIJK-registratie

Wat is KIJK!?
KIJK! 1-2 is een ontwikkelingsvolgmodel voor kinderen in groep 1-2, dat kijken naar kinderen als vertrekpunt neemt voor het opzetten van activiteiten in de groep. Centraal bij KIJK! staat het observeren van kinderen bij activiteiten en in situaties die voor hen betekenisvol zijn. Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, is het belangrijk voor leerkrachten om een duidelijk beeld te hebben van het ontwikkelingsverloop van kinderen in hun groep. KIJK! is tevens een belangrijk hulpmiddel bij het signaleren van onderwijsachterstanden en het rapporteren, bijvoorbeeld aan ouders, ib-er etc.
Wie werken er met KIJK!1-2?
Al op aardig wat scholen is KIJK! voor groep 1-2 ingevoerd. Invoering van KIJK! vraagt van leerkrachten tijd, energie en aandacht: om het instrument goed te leren kennen en er mee te leren werken. Leren werken met KIJK! laat zich vergelijken met het invoeren van een methode in de hogere groepen van de basisschool. Globaal kun je zeggen dat bij de invoering van KIJK! 3 fasen zijn aan te geven:
  • oefenen met KIJK!
  • gefaseerd invoeren van KIJK!
  • definitieve invoering en verdere uitbouw, bijvoorbeeld het werken met groepsplan, kindkaarten, of met KIJK en Doe.

Heeft u vragen?

Sandra Broers

Sandra Broers

Adviseur Expertteam Jonge Kind

06 - 105 443 02

EMAIL VERBORGEN