print deze pagina

Coaching

Inleiding
‘Gras groeit niet door eraan te trekken!'
Waarom is er steeds meer behoefte aan professionele begeleiding in de zakelijke en de persoonlijke omgeving? Omdat we geconfronteerd worden met vragen op het gebied van:
 • Zingeving;
 • Balans werk en privé;
 • Samenwerking;
 • Afstemming;
 • Loopbaan- en competentieontwikkeling;
 • Stress en dreigende burnout.
De aanleiding hiervoor vormt meestal een situatie van verandering of ontwikkeling die vragen en/of weerstanden oproept. Mensen ervaren een werkprobleem, waarvoor ze zelf even geen oplossing zien. Steeds vaker wordt coaching toegepast als instrument om ineffectief gedrag te veranderen.
Onze adviseurs nemen de vraag van de gecoachte als uitgangspunt en hanteren daarbij als motto:
 • Bewustwording en de wil om te veranderen zijn cruciaal;
 • Eigen keuzes van de gecoachte zijn richtinggevend;
 • Eigen verantwoordelijkheden en eigen kracht (her)ontdekken staan centraal;
 • De wijze van benadering is professioneel, zakelijk, menselijk en betrokken;
 • De coach is partner in communicatie en conflict.
Uitgangspunten
Centraal in onze aanpak staat dat de gecoachte met ondersteuning van een professional leert om zelf op zoek te gaan naar andere mogelijkheden of nieuwe vaardigheden om in de toekomst effectiever zijn/haar doelen te bereiken.
Doelgroep
 • Mensen die zijn vastgelopen in hun werk: er is sprake van een aantoonbaar werkprobleem, een inter-persoonlijk probleem. Een combinatie van een gebrek aan vaardigheden en kennis, alsook de attitude en overtuigingen van de gecoachte werken belemmerend.
 • Mensen die niet goed functioneren, maar waarbij het aanwezige werkprobleem wordt versterkt door dat de klant gehinderd wordt door intra-persoonlijke problemen (persoonlijkheidsproblematiek / pathologie).
Aanpak
De coaches van Edux Management Consultancy ondersteunen mensen met als doel te komen tot balans en resultaatgerichte veranderingen. Zij zijn daarbij in staat een beweging bij de gecoachte in gang te zetten en te begeleiden, zodanig dat deze inzicht krijgt in het effect van zijn/haar handelen op anderen. Dit maakt dat de coach geen adviseur is, maar een procesbegeleider. Expertise op het gebied van coachen van mensen die kampen met persoonlijke problemen.
De coaches hebben specifieke kennis en expertise / deskundigheid om de genoemde doelgroepen te begeleiden. En zij hebben jarenlange ervaring in het onderwijs: letterlijk 'dicht bij de klant'.

Heeft u vragen?

Ron Stevens Ron Stevens
Senior organisatieadviseur / teamleider regioteam West Nederland
06 – 51 22 48 63
EMAIL VERBORGEN

Heeft u vragen?

Joël van Raak Joël van Raak
teamleider / Senior organisatieadviseur
06 – 22 50 86 83
EMAIL VERBORGEN