print deze pagina

Integraal personeelsbeleid

In het onderwijs zijn mensen bepalend voor het succes of het falen van de organisatie. Omdat de menselijke factor doorslaggevend is voor het succes van de organisatie, is het belangrijk dat die optimaal inzetbaar is en blijft.

Sterk personeelsbeleid creëert de voorwaarden om medewerkers in te zetten voor het realiseren van de doelstellingen van de onderwijsorganisatie. Naast de organisatie kan ook de medewerker zelf, dankzij goed personeelsbeleid, de eigen ontwikkeling en ambities vormgeven en op een evenwichtige wijze werk en privé combineren.

De aanpak van Edux is: maatwerk, traject in samenspraak met leidinggevende en medewerkers, is eenvoudig in de uitwerking, transparant en kent een borgingsonderdeel.

Management Consultancy biedt de volgende samenwerkingsmogelijkheden t.b.v. krachtig en effectief personeelsbeleid:

  • IPB (Integraal personeelsbeleid) ontwikkeling: IPB scan, opzet IPB missie en toekomstvisie,integraal plan van aanpak voor invoering IPB;
  • Competentiemanagement: 360 graden feedback, Keiwijzer®;
  • Gesprekkencyclus: training met verschillende typen gesprekken, POP;
  • Levensfasebewust personeelsbeleid: analysemodel binnen eigen organisatie, persoonlijke coaching; verschillende levensfasen, werkconferenties;
  • Resultaatgericht ondernemen (RGO) en IPB: implementeren denkconcept RGO, aanpak koppeling RGO en IPB;
  • Functiehuis: competentieprofielen, resultaatgerichte functiebeschrijvingen, functiedifferentiatie.
     

Heeft u vragen?

Addy Nieuwenhuis

Addy Nieuwenhuis

adviseur Management Consultancy

06 - 525 284 00

EMAIL VERBORGEN