21e eeuwse vaardigheden

Hoe bereiden wij onze kinderen voor op het leven en leren in de 21e eeuw? Welke competenties en vaardigheden moeten zij zich eigen maken en hoe sluit het onderwijs hierop aan?

Wat betekenen de 21e eeuwse vaardigheden voor het onderwijs in mijn groep? Gaat het alleen over tablets in het onderwijs of is het (veel) meer? 

Het model voor 21e eeuwse vaardigheden

Edux Onderwijspartners sluit aan bij het model 21e eewse vaardigheden (21st century skills) van Kennisnet waarin de volgende vaardigheden centraal staan: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, zelfregulering, sociale & culturele  vaardigheden, samenwerken, communiceren, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatie vaardigheden en computational thinking. Zij verdienen een plaats in de school en het onderwijs. Hoe succesvol is uw school daarin?

Natuurlijk blijven de basisvaardigheden én optimale resultaten als het gaat om rekenen en taal onontbeerlijk. Zonder basisvaardigheden is deelnemen aan de informatiemaatschappij niet mogelijk.

Onze visie op 21e eeuwse vaardigheden

Wij werken met een brede aanpak; het gaat niet alleen om vaardigheden van leerlingen, maar ook om de rol en vaardigheden van de leerkracht en wat er van een schoolorganisatie verwacht mag worden. Wij hebben onze visie op 21e eeuwse vaardigheden vertaald in onderstaand model met als titel; ‘Over‘LEVEN en LEREN in de 21e eeuw.

21e eeuwse vaardigheden

Leerlingen leren samenwerken, denken, planmatig handelen en digitale vaardigheden. 21e eeuwse vaardigheden oftewel Leren in de 21e eeuw is dus meer dan alleen tablets in de klas. Het vraagt van leerlingen een onderzoekende en nieuwsgierige houding, die leerkrachten oproepen door hen vragen te stellen. Hierdoor ontwikkel je de motivatie, houding en het zelfbeeld van de leerling. Dit alles binnen een schoolorganisatie die dit als onderdeel van het schoolcurriculum oppakt.

Scholen en Edux Onderwijspartners

Wij begeleiden scholen bij het vormgeven en implementeren van hun visie op leven en leren in de 21e eeuw. Samen met de school bepalen we de invalshoeken en prioriteiten, waarbij de huidige situatie als uitgangspunt dient.

Als team en school doorloop je verschillende fases bij het vormgeven van de 21e eeuwse vaardigheden op je school. Het concept Thinking for Learning® is dé manier om een goede leerhouding voor leren in de 21ste eeuw te creëren.

Thinking for Learning®

Het concept Thinking for Learning® is erop gericht leerlingen helder te leren denken en heeft al verbluffende resultaten opgeleverd:

  • Leerlingen leren beter en sneller, ook –en met name- zwakke leerlingen
  • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid 
  • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren
  • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt
  • Docenten werken met meer plezier in een andere, even cruciale rol

Wij werken samen met IJsselgroep, dit in nauwe samenwerking met Thinkwell en Newcastle University waar het programma ontwikkeld is. Aan de basis van invoering van Thinking for Learning® ligt de analyse die Robert Marzano maakte van de opbrengsten van alle factoren die invloed hebben op het leren van de leerling. Alle effectieve tactieken komen aan bod en daardoor gaat er op je school radicaal iets veranderen.

Doordat mensen leren denken en leren leren worden verbindingen tussen hersencellen gelegd. Vanuit de breinkennis weten we dat deze verbindingen noodzakelijk zijn om verdere vooruitgang in leren en denken te kunnen maken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Model_21e_eeuwse_vaardigheden Kennisnet.jpg

Gerelateerd aanbod

Thema's 21e eeuwse vaardigheden