Beeldcoaching

Met beelden in beweging

coachen met beelden

Edux stimuleert ‘ontwikkeling’ vanaf de werkvloer. Met ‘Beelden in beweging’ willen wij hier graag een bijdrage aan leveren door te bieden wat de school  mogelijk (nog) niet in huis heeft.

Er kan een vraag zijn rondom apparatuur, bijv. welke camera? Het kan gaan over expertise in het bespreken van beelden (SVIB experts). Het kan zijn dat er gewoon mankracht te kort is om beelden te analyseren en te bespreken, of dat er behoefte is om de kwaliteit te bepalen m.b.v. een auditor.

 Wat het team zelf kan doen zij zelf, wat (nog) in ontwikkeling is,
wordt door ons ondersteund. In overleg bepalen we, waar we een bijdrage
kunnen leveren bij de eigen ontwikkeling van de school!

We kijken dan ook samen naar een aantal vragen:

•Zoeken jullie vanuit beelden samen naar wat wel kan om vervolgens het eigen handelen aan te passen?

•Willen jullie werken aan het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen?

•Willen jullie werken aan het vergroten van eigen deskundigheid en vaardigheden?

•Willen jullie doen i.p.v. alleen over veranderingen praten?

•Hebben jullie dezelfde bril op?

•Durven en willen jullie te reflecteren op eigen handelen?

•Weten jullie waar jullie naar toe werken, wat jullie willen bereiken?

•Evalueren jullie vanuit concreet waarneembaar gedrag?

•Ervaren jullie een veilige professionele cultuur?

Diddy Bakker of Wendy Braat gaan graag samen met jullie op zoek naar de mogelijkheden en antwoorden die passen bij de vragen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.