Doelen stellen

De laatste tijd lezen en horen we veel over het belang van doelen stellen in het onderwijs. Echter, het is van belang om te weten welke doelen daadwerkelijk bijdragen aan het leerproces van de leerling. Door de doelen ECHT af te stemmen op wat kinderen willen en kunnen leren en dus af te stemmen op wat ze gaan doen, wordt het leren een stuk motiverender!

In onze begeleiding staan we stil bij de achtergronden van het stellen van doelen met kinderen. Daarnaast verkennen we met elkaar hoe het stellen van doelen past binnen de visie van de school en hoe we dit concreet vorm kunnen geven in de klas. Wat zou het op kunnen leveren en wat vraagt dit van de leerkrachten? Leerkrachten krijgen concrete handvatten om stap voor stap met dit thema aan de slag te gaan.

Kinderen kunnen meer dan wij denken, laat ze zelf doelen stellen, geef vertrouwen en durf los te laten. HET LUKT.

Edux begeleidt scholen bij het implementeren van deze aanpak middels teamtrainingen, werkplekleren of het begeleiden van leer- of intervisieteams.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Doelen stellen met kinderen

Doelen stellen met kinderen

Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen zicht hebben op hun eigen leerproces? En hoe kan ik als leerkracht de leermotivatie van mijn groep verhogen? Ga met een leerling in gesprek. Lees hier meer over doelen stellen met kinderen.