Effectief Rekenonderwijs op de basisschool

Goed rekenonderwijs begint bij een sterke rekenvisie en sterke instructievaardigheden van de leerkracht. ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ geeft praktische handvatten om je instructievaardigheden op rekengebied te versterken, waarbij EDI de basis vormt. Daarnaast staat een uitdagende en betekenisvolle rekenomgeving centraal. De adviseurs van Edux bieden graag ondersteuning bij het ontwikkelen van een rekenvisie en het vormgeven van een sterk rekenaanbod.  

 

Enthousiast geworden over het boek ‘Effectief Rekenonderwijs op de basisschool’? Of heb je de wens om een verdiepingsslag EDI te maken bij jullie rekenonderwijs?

Bij het boek is nu een inspirerende teamscholing beschikbaar. Edux is een gecertificeerd partner. De collega’s zijn opgeleid door Marcel Schmeier, de auteur van Effectief Rekenonderwijs op de basisschool (ook auteur van Expliciete Directe Instructie).

Scholing

Scholing ‘effectief rekenonderwijs’ wordt op verschillende manieren aangeboden:

 • Kennismaking: de essentie in 1,5 uur. Speciaal bedoeld voor inspiratiesessies, congressen, etc.
 • Effectief rekenonderwijs compleet: op basis van 4 dagdelen, aangevuld met klassenbezoeken en feedbackgesprekken.
 • Effectief rekenonderwijs op maat: samen met de school kijken we wat er nodig is om tot beheersing van de vaardigheden te komen. We stemmen de aanpak af op het niveau en de wensen van de school.

Onderstaand treft u een overzicht van bestaande modules. U stelt de scholing zelf samen op basis van deze modules. Voor een goede implementatie wordt het traject aangevuld met klassenbezoeken en feedbackgesprekken. De modules kunnen waar wenselijk gecombineerd en op maat gemaakt worden.  

 

Module 1 – Visies op rekenonderwijs: realistisch versus traditioneel

 • Je kunt de verschillen omschrijven tussen realistisch en traditioneel rekenonderwijs
 • Je kunt op basis van deze kennis je eigen didactische visie verwoorden en onderbouwen
 • Je hebt een helder beeld van de rekenvisie van je team

 

Module 2 – Effectief rekenonderwijs in de klas

 • Je kunt drie geleidelijke overgangen noemen die een belangrijke rol spelen binnen het rekenonderwijs.
 • Je kunt verwoorden hoe deze geleidelijke overgangen bijdragen aan rekensucces.
 • Je kunt beschrijven hoe een effectieve rekenles er concreet uitziet in de dagelijkse praktijk.

 

3. Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars*

 • Je kunt mythen van succesfactoren onderscheiden met betrekking tot het omgaan met verschillen.
 • Je kunt omschrijven hoe je in jouw eigen dagelijkse lespraktijk aansluit op de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke rekenaars.
 • Je kunt het omgaan met verschillen effectief organiseren in je rekenles.

 

4. Het belang van automatiseren

 • Je kunt het belang van geautomatiseerde rekenkennis beschrijven.
 • Je beschikt over werkvormen en materialen om het automatiseren vorm te geven in je rekenlessen.
 • Je kunt de samenhang omschrijven tussen oefenen en inzicht.
 • Je kunt beschrijven hoe je controleert in welke mate leerlingen rekenkennis geautomatiseerd hebben.

 

5. Context- en verhaalsommen

 • Je kunt het verschil omschrijven tussen verhaal- en contextsommen.
 • Je beschikt over didactieken om deze sommen te onderwijzen.
 • Je hebt enkele werkvormen voor het oefenen van deze sommen toegevoegd aan je repertoire.

 

6. Effectief rekenonderwijs in de school

 • Je kunt omschrijven hoe je effectief leiding geeft aan het verbeteren van het rekenonderwijs binnen je school.
 • Je kunt de factoren omschrijven die de kwaliteit van het rekenonderwijs positief beïnvloeden.
 • Je weet je hoe je lesobservaties uitvoert en hiermee de kwaliteit van de rekenlessen verder verbetert.

 

*Let op: deze module komt grotendeels overeen met EDI – Omgaan met verschillen.

 

Meer weten over Effectief Rekenonderwijs? Neem een kijkje op de website (www.effectiefrekenonderwijs.nl) of neem contact op met Nicolette Simons.

 

Nieuwsgierig naar het boek of alvast beginnen? Bestel het boek hier: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/begeleiding-ondersteuning/rekenlopers/effectief-rekenonderwijs-op-de-basisschool-pica.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.