Executieve functies

Executieve functies worden ook wel zelfregulerende- of uitvoerende functies genoemd. Het zijn vaardigheden waardoor je sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag kunt vertonen. Ze bepalen in hoge mate het schoolsucces, misschien nog wel meer dan de intelligentie. 

Iedereen heeft een profiel van zwakkere en sterkere executieve functies, dit is heel normaal. Soms zijn ze echter zo zwak dat het kind wordt belemmerd in zijn dagelijkse functioneren. Zwakke executieve functies kunnen vaak in verband worden gebracht met een aantal stoornissen, zoals angststoornissen, gedragsstoornissen en autisme. Om de Executieve functies van een kind in beeld te brengen hoeft er geen zwaar onderzoek aan te pas te komen, maar kan een goede observatie of een leergesprek met een kind al een uitstekend middel zijn.

In onderstaand artikel lees je meer over executieve functies, wat werkt in de klas en op schoolniveau.

Artikel executieve functies

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.