Handelingsgericht werken

Hoe nu verder met Handelingsgericht Werken?

Bij Edux draait het om leerkrachten, leerlingen en ouders… dagelijks zijn we in gesprek en komen we vragen tegen waar het in de onderwijspraktijk écht over gaat, bijvoorbeeld:

 • ​Gaan we met een individuele leerling in gesprek... of
  Gaan we samen met de groep doelen stellen?
 • Blijven we werken met een groepsplan… of
  gaan we over op blokplanningen?
 • Is de methode leidend voor ons… of
  Hebben we het lef om keuzes te maken?

Hoe ziet de puzzel er op jullie school uit?
Klik eens op onderstaande puzzelstukjes!

Een mooie aanleiding om samen te puzzelen welke antwoorden passen bij de vragen die spelen op jouw school. Wij staan voor partnerschap, groei, eigenaarschap, verbinding en samen. Wij gaan graag met jou de uitdaging aan om ‘kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen’ te realiseren.

Waar ligt onze focus?

 • Samen met kinderen doelen formuleren en evalueren.
 • Vooral kijken naar ‘wat werkt’.
 • Focussen op leren in plaats van onderwijzen.
 • Uitgaan van kansen, mogelijkheden en krachten van mensen.
 • Ondersteuningsbehoeften koppelen aan beoogde doelen.
 • Samen met ouders en leerlingen het onderwijs inhoud geven.
 • Systematisch en transparant werken.  

Iedere school werkt aan de uitdaging om alle kinderen binnenboord te houden en ervoor te zorgen dat de leerkracht met alle leerlingen beoogde doelen behaalt. Een uitdaging die wij graag samen met je aangaan door met elkaar de puzzel te maken, zodat je een duidelijk en eenduidig verhaal hebt wat dit op de werkvloer en voor schoolontwikkeling concreet betekent.

Hoe zien wij partnerschap?

 • Ieder puzzelstukje is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en te verkennen hoe we samen kwalitatief goed onderwijs kunnen realiseren passend bij jouw school.
 • We kijken samen met je waar voor jouw school prioriteiten liggen, waarbij we rekening houden met de hiërarchie in ontwikkelpunten.
 • Onze kracht is dat wij er samen met jou één verhaal van maken en het veranderingsproces zowel op leerkrachtniveau als op schoolniveau ondersteunen.
 • Met behulp van de puzzelstukjes werken we met je naar (in)zicht, overzicht en uitzicht waar jouw school en de individuele leerkracht staan en waar jullie over 5 jaar willen staan.
 • We verzamelen o.a. via analyses van toetsen, interviews met leerkrachten, intern begeleiders, directie, klassenbezoeken en schooladministratie, relevante informatie die je helpt om keuzes te maken wanneer je start, waarmee je start en welke aanpak en aanbod daar bij past.
 • We vertalen de uitgangspunten naar concreet (leerkracht)gedrag en maken voortdurend de koppeling naar wat de effecten zijn voor het leerproces van de kinderen.

Ben je nieuwsgierig geworden wat wij voor jou en jouw school kunnen betekenen, schroom niet en neem contact met ons op.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.