Iedereen digitaal vaardig

Vul de gratis scan in en krijg inzicht in de vijf dimensies op het gebied van digitale vaardigheden binnen jouw organisatie!​Hoe werkt het?

  • Klik op 'Start'
  • Vul de Digiscan in en ontvang binnen een uur een overzichtelijk rapport, aangevuld met vragen die je helpen je visie op het onderwerp digitale vaardigheden helder te krijgen.
  • Je kunt nu meteen aan de slag. Bepaal zelf welke stappen je wilt zetten. Meld je bijvoorbeeld aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief met interessante artikelen over thema’s rondom digitale geletterdheid die spelen binnen jouw school. Je kunt ook een stap verder gaan en een verdiepende scan aanvragen voor jouw team of een gratis verkennend gesprek met een van onze adviseurs inplannen.  

Doe de Digiscan >

 

Is jouw organisatie al digitaal vaardig?

Je constateert dat jouw organisatie de afgelopen tijd een groei heeft doorgemaakt als het gaat om het inzetten van digitale vaardigheden. Digitaal leren was plotseling de dagelijkse realiteit en elke professional binnen de school heeft stappen moeten zetten. Als leidinggevende, ICT-coördinator of geïnteresseerde professional wil je deze ontwikkeling binnen de organisatie vasthouden en verder groeien.

Een digitaal vaardige organisatie zet bewust in op de stimulering van digitale geletterdheid. Je hebt behoefte aan een concreet plan om de ontwikkeling van de afgelopen tijd door te zetten. Welke factoren zijn daarbij van belang? Waar kun je nu concreet op inzetten? Het model digitale vaardigheden en de bijbehorende scan helpen je om een eerste overzicht te krijgen hoe digitaal vaardig jouw organisatie is.

 

Model digitale vaardigheden

Het model digitale vaardigheden bestaat uit vijf factoren die digitaal leren stimuleren. Dit model is ontstaan door theorie en praktijk te combineren. De meest recente modellen over digitale geletterdheid en recente feedback van professionals vormen de basis. Zo wordt duidelijk waar jouw organisatie behoefte aan heeft.

ICT-vaardig:
De medewerkers van onze organisatie zijn in staat om kinderen te helpen bij het verkrijgen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om netwerken en computers (technologie) te gebruiken en te begrijpen.   

Informatievaardig:
De medewerkers van onze organisatie zijn in staat om kinderen te begeleiden bij het verkrijgen van vaardigheden om informatie systematisch te kunnen zoeken, kritisch te beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid, en juist te kunnen verwerken.  

Mediawijs:
De medewerkers zijn in staat om kinderen te helpen bij het bewust, kritisch en actief omgaan met media. Zij ondersteunen kinderen bij het verkrijgen van de kennis, vaardigheden en houding die hiervoor nodig zijn. 

Zelfregulerend:
De medewerkers zijn in staat om kinderen te helpen bij het sturen van hun eigen leerproces. Zij stimuleren zelfstandig en zelfverantwoordelijk handelen middels planning, monitoring, uitvoering en bijsturing ten aanzien van de ontwikkeling van het kind.  

​Procesgericht:
De medewerkers zijn in staat om kinderen actief en betrokken te laten leren, waarbij steeds gereflecteerd wordt op het proces.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Marleen Hilhorst

Marleen Hilhorst

Adviseur / Orthopedagoog / ECHA Specialist in Gifted Education
Brigitte Moulaert

Brigitte Moulaert

Onderwijsadviseur

Onze motivatie

Iedere school heeft in de tijd van afstand onderwijs nieuwe ervaringen opgedaan op het gebied digitale vaardigheden. Je wilt deze nieuwe ervaringen vasthouden en de digitale vaardigheden van leerkrachten en leerlingen blijvend stimuleren. Dit is het moment om hiermee aan de slag te gaan!