Leerkrachtvaardigheden

Binnen passend onderwijs staan de leerkrachtvaardigheden centraal.

Onze begeleidingsactiviteiten zorgen voor het versterken van deze vaardigheden. Denk dan aan zaken zoals klassenmanagement, het geven van kwalitatief goede instructies, differentiëren met of zonder het groepsplan, het voeren van handelingsgerichte gesprekken met ouders en kind, het werken met kansrijke combinatiegroepen en de zogenaamde 21st century skills. Binnen onze aanpak is het uitvoeren van klassenbezoeken belangrijk: alleen dan krijg je goed zicht op de vaardigheden van de leerkracht. Daarnaast bieden wij scholing en coaching voor leerkrachten en de intern begeleider, waarbij de intern begeleider steeds meer de rol van coach op zich neemt.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.