Leerlingondersteuning

In het kader van leerlingondersteuning bieden wij consultaties aan gericht op het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wij vinden het belangrijk dat zowel de intern begeleider als leerkrachten en ouders van de leerling hierbij betrokken zijn. We gebruiken de consultaties onder andere voor competentievergroting van de leerkrachten. Hierbij maken we gebruik van de werkwijze van Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD). Daarnaast worden de consultaties - indien gewenst - ingezet voor multidisciplinaire overleggen, waarin de onderwijsadviseur de rol heeft van gedragswetenschapper. Wij ondersteunen de intern begeleider bij het invullen van het groeidocument, het handelingsgericht arrangeren en het opstellen en verder uitwerken van een ontwikkelingsperspectief.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.