Netwerkleren

We leven in een maatschappij waar verandering een constante is. Dit heeft invloed op ons onderwijs en maakt dat wij ons af moeten vragen hoe wij hier als onderwijs mee om gaan. Over welke competenties moet een leerkracht dan beschikken en hoe organiseren we dat leerkrachten mee ontwikkelen, of zelfs ontwikkeling bepalen?

Edux ziet netwerkleren als het ultieme middel om te leren binnen onze snel veranderende maatschappij. Hierbinnen bepaalt de professional zelf wat hij wil onderzoeken/leren. Een leernetwerk is effectief als je heel goed weet met welk doel je samenwerkt. En waarbij je multidisciplinair aan de slag gaat met zogenaamde gemene problemen; vraagstukken waar je niet zomaar een oplossing voor hebt. In een effectief leernetwerk, verdiep je met elkaar, deel je kennis en houd je intervisie. Professionals worden zo gestimuleerd om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. Niet vanuit systeemdenken, waarin een externe vertelt wat goed is voor de professional of school, maar vanuit interactie, waarbij samen onderwijs ontworpen wordt dat past bij de omstandigheden en bedoelingen van de school.

Er zijn individuele initiatieven waarneembaar die anticiperen op de veranderende samenleving en bijdragen aan onderwijsontwikkeling van binnenuit. Initiatieven zoals de bevlogen leerkracht die vaak in eigen tijd de mooiste leerarrangementen ontwerpt; het opleidingsinstituut dat Leren Innoveren aanbiedt; de uitgeverij die een mooi nieuw aanbod ontwikkelt, dat adaptief is enzovoort.
Laten we initiatieven breder oppakken en samenwerken voor onze kinderen!

Binnen een netwerk brengen wij vanuit Edux vakinhoudelijke expertise en veranderkundigen in. Daarnaast fungeren wij als kennisregisseur en verbinden wij mensen met elkaar. Een effectief netwerk is een blended netwerk, dit betekent dat we fysieke bijeenkomsten afwisselen met virtuele ‘ontmoetingen’ op een online platform.

Wij denken graag mee in het financieel mogelijk maken van deze netwerken. Denk daarbij aan het gebruik maken van fondsen en subsidies.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Gerelateerde onderwerpen

Netwerkleren

Netwerkleren

Netwerkleren in West-Brabant; waarom, hoe en wat? Lees hier de visie van Wendy Braat.