Pedagogisch klimaat

Wij werken samen met u aan een veilig pedagogisch klimaat op uw school.

Onze aanpak is optimistisch, positief én oplossingsgericht. We houden rekening met verschillen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders: dit vraagt om een aanpak op maat.

Beter klimaat bereiken
Leerkrachten raken gemotiveerd en gaan aan de slag met gedrag. Dit doen ze op een manier die aansluit bij hun manier van lesgeven. Dit leidt niet alleen tot een beter klimaat in de klas, het team en op school, maar ook tot een beter contact met ouders en een grotere betrokkenheid met hen. Wij werken samen met directies en leerkrachten om het pedagogisch klimaat op school te verbeteren. Wij hanteren verschillende aanpakken, verzorgen trainingen voor schoolteams en individuele leerkrachten en organiseren bovenschoolse studiedagen voor besturen. Wij werken direct samen met kinderen en hun ouders en geven waar nodig het goede voorbeeld door zelf voor de klas te gaan staan.

Basisaanpak en oplossingen op maat
Hoe gaan we te werk? We starten met het leggen van een goede preventieve basis (actief burgerschap en sociale integratie). Samen met het team creëren we duidelijkheid naar leerkrachten, leerlingen en ouders. Voor die leerlingen waarvoor de basisaanpak niet toereikend is, zoeken we oplossingen op maat. Dit doen we zoveel mogelijk in overleg met de leerkracht, de leerling en zijn of haar ouders.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.