Rekenen

Rekenplezier x sterke leerkrachtvaardigheden = goede rekenresultaten!

In krachtig rekenonderwijs beleven leerlingen en leerkrachten plezier aan het rekenen/ wiskunde en worden zij uitgedaagd op hun eigen niveau.

De leerkrachten blijven werken aan sterke leerkrachtvaardigheden en er wordt gewerkt vanuit sterk leiderschap. Onze rekenadviseurs beschikken over inhoudelijke kennis die altijd up-to-date is. Zij brengen deze kennis op inspirerende wijze over. We bieden rekentrajecten op maat aan, als ook workshops of cursussen.

Onze rekenadviseurs bieden ondersteuning op het gebied van:

  • Het ontwikkelen van een visie op goed rekenonderwijs, gekoppeld aan de keuze en implementatie van een rekenmethode
  • De implementatie en afstemming van het rekenonderwijs, volgens de uitgangspunten van het ERWD-protocol
  • Opbrengstgericht rekenen als startpunt voor opbrengstgericht denken en werken in de school óf opbrengstgerichte cultuur, toegepast op rekenen/wiskunde óf goed rekenonderwijs
  • Kleuter-rekenen: Een succesvolle rekenstart voor kleuters
  • Het versterken van de leerkrachtvaardigheden bij het gebruik van de rekenmethodes
  • Het versterken van de rol van de rekenexpert, de intern begeleider en het leiderschap van de directeur
  • Het vergroten van kennis van de leerlijnen, de rekenstrategieën en het rekengesprek
  • Een goede afstemming en effectief werken vanuit groepsplannen rekenen
  • Referentieniveaus en hoge, reële opbrengsten voor elke leerling in PO en VO (uitstroomniveaus, 1F en 1S, passende Perspectieven)

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Inschrijven nieuwsbrief 'Rekenspecialist'

Blogberichten