Rekenen

Rekenplezier x sterke leerkrachtvaardigheden = goede rekenresultaten!

Goed rekenonderwijs bestaat uit het creëren van een uitdagende en betekenisvolle rekenomgeving, waarin leerlingen en leerkrachten plezier beleven aan het rekenen. Ook worden leerlingen uitgedaagd op hun eigen niveau, waardoor zij optimale rekenresultaten behalen.
Een sterke rekenvisie op school staat hierbij centraal, als ook sterke instructievaardigheden van leerkrachten en de kennis van rekendidactiek.

Onze rekenadviseurs werken samen met scholen aan een sterk rekenaanbod. Wij streven naar een begeleiding/aanbod aangepast aan de vraag die er ligt. Zo bieden we trajecten bestaande uit meerdere bijeenkomsten aan, klassenbezoeken, coaching, maar ook eenmalige bijeenkomsten om een bepaald onderwerp uit te lichten. Ga gerust met een van onze adviseurs in gesprek over uw wensen en vragen.

Onze rekenadviseurs bieden ondersteuning op het gebied van:

 • Het ontwikkelen van een visie op goed rekenonderwijs
 • Begeleiding gericht op de keuze en/of implementatie van een nieuwe rekenmethode
 • Het verbeteren van de rekenresultaten op school
 • De implementatie en afstemming van het rekenonderwijs, volgens de uitgangspunten van het ERWD-protocol
 • Opbrengstgericht rekenen als startpunt voor opbrengstgericht denken en werken in de school óf opbrengstgerichte cultuur, toegepast op rekenen/wiskunde óf goed rekenonderwijs
 • Beginnende gecijferdheid: een succesvolle rekenstart voor kleuters
 • Het versterken van de leerkrachtvaardigheden bij het gebruik van de rekenmethodes
 • Het versterken van de rol van de rekencoördinator
 • Het vergroten van kennis van de leerlijnen, de rekenstrategieën en het diagnostisch rekengesprek
 • Referentieniveaus en hoge, reële opbrengsten voor elke leerling in PO en VO (uitstroomniveaus, 1F en 1S, passende Perspectieven)
 • Het drieslagmodel, handelingsmodel, vertaalcirkel en hoofdfasenmodel

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Inschrijven nieuwsbrief 'Rekenspecialist'

Blogberichten