Taal

Goed taal- en leesonderwijs bestaat uit het creëren van een uitdagende en betekenisvolle taalleeromgeving, waarin krachtige instructie afgewisseld wordt met het zelfstandig of samen werken aan motiverende, functionele taaltaken. Leerlingen leren de kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan in de taal-, spelling- en leeslessen toepassen.

Een sterk taalbeleid op school staat hierbij centraal. De taal- en leesonderwerpen (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, taalbeschouwing, spreken/luisteren, schrijven en woordenschat) hangen nauw met elkaar samen.

Onze adviseurs werken samen met scholen aan een sterk taalaanbod. Zij bieden ondersteuning op het gebied van:

 • Het formuleren van een visie op goed taal- en leesonderwijs
 • Ondersteuning gericht op de keuze en/of de implementatie van een nieuwe taal- of leesmethode
 • Het verbeteren van de spellingresultaten of technisch of begrijpend leesresultaten.
 • Het versterken van de leerkrachtvaardigheden, waaronder instructievaardigheden, gericht op goed taal- en leesonderwijs
 • Het verbeteren van het begrijpend leesonderwijs op school
 • Het succesvol werken met de taal- en leesmethode in een combinatiegroep
 • Een doorgaande lijn creëren binnen de school in het aanbod van groep 1-8, bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat
 • Beginnende geletterdheid en mondelinge taal in de onderbouw
 • Aandacht voor leesmotivatie en leesbevordering binnen de hele school
 • Het verbeteren van het aanbod van spreken, luisteren en schrijven binnen de school
 • Het werken aan 21e eeuwse vaardigheden binnen het taalonderwijs

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.