Pedagogisch coach in de kinderopvang

Branche erkende scholing FCB

Omdat ieder kind uniek is en zijn eigen ontwikkeling moet kunnen doorlopen.

Per 1 januari 2019 dient elke organisatie over een hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker en coach te beschikken. De cursus pedagogisch coach in de kinderopvang helpt je om je kennis en vaardigheden op HBO-niveau verder te ontwikkelen. Je onderzoekt welke kwaliteiten je hebt als coach en welke je nog wilt ontwikkelen. Hoe je de kwaliteit op jouw locatie kan bewaken en hoe je je collega’s ondersteunt in het begeleiden van kinderen. Begeleiden tijdens spel vormt hierbij het uitgangspunt! Centrale vragen hierbij zijn: Wat zie je? Wat doe je? Hoe geef je samen vorm aan de opvoeding van het kind en daag je je collega’s uit om een volgende stap in hun professionele ontwikkeling te zetten?

Zet pedagogisch medewerkers in hun kracht!

Wanneer deze cursus bij Edux wordt gegeven kan je terugvinden op de website op de homepagina onder 'op de agenda'.

Naast de basiscursus is er nu ook een verdiepingscursus beschikbaar. Ook deze vind je terug op de homepagina onder 'op de agenda'. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.