Executieve functies

In de kinderopvang en het onderwijs komt er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies (zelfsturing). En terecht! Onderzoek (Caspi en Moffit; Diamond) toont namelijk aan dat het stimuleren van de executieve functies bij jonge kinderen een positief effect heeft op het toekomstige schoolse en professionele leven. Het ondersteunt bij het aanleggen van een sterk fundament. 

Bij de overgang van het speelse leren naar het meer formele leren, wordt er min of meer van uitgegaan dat kinderen een zogenaamde lerende houding hebben. Het ontbreken van deze ‘lerende houding’ is een belemmerende factor voor de ontwikkeling: kinderen worden in de klas vaak gezien als lastig en hun gedrag wordt bestempeld als probleemgedrag. Maar wat zien we nou eigenlijk echt aan het gedrag van deze kinderen?  

De trainingen van Edux , zoals bijvoorbeeld de Kleine Kapitein, richten zich op het voorkomen van problemen door het aanleren van zelfregulering. Omdat de gevoelige periode voor het aanleren van deze executieve functies ligt tussen de 2,5 en 6 jaar krijgen pedagogisch medewerkers en leerkrachten informatie over het belang van aandacht voor zelfsturing bij kinderen en krijgen zij handvatten om executieve functies bij kinderen te versterken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.