Executieve functies

In de kinderopvang en het onderwijs komt er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies (zelfsturing).

Dit omdat er bij de overgang van het speelse leren naar het meer formele leren, min of meer van uitgegaan wordt dat kinderen een zogenaamde lerende houding hebben. Het ontbreken van deze ‘lerende houding’ is een belemmerende factor voor de ontwikkeling: kinderen worden in de klas vaak gezien als lastig en hun gedrag wordt bestempeld als probleemgedrag. De trainingen van Edux (bijvoorbeeld de Kleine Kapitein) richten zich op het voorkomen van problemen door het aanleren van zelfregulering. Leerkrachten krijgen informatie over het belang van aandacht voor zelfsturing bij kinderen en zij krijgen handvatten om executieve functies bij kinderen te versterken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.