Kindvolgsystemen

Om je aanbod goed af te kunnen stemmen om de ontwikkelbehoeften van alle verschillende kinderen in de groep is het van belang de kinderen goed in beeld te hebben. Waar staan de kinderen nu? Wat is de volgende stap in hun ontwikkeling en hoe kan ik daar het beste bij aansluiten? 

Een kind/ontwikkelingsvolgsysteem helpt je om antwoord te krijgen op deze vragen. Daarnaast ondersteunt het professionals in het voortijdig en objectief signaleren van ontwikkelingshiaten en/of voorsprongen en geeft het handvatten om daar adequaat op in te springen.  

De adviseurs van Edux helpen je graag bij het vinden en implementeren van een kindvolgsysteem dat past bij jullie visie en de behoeften van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Ook wanneer je al werkt met een kindvolgsysteem, kan het wenselijk zijn om het volgen van de kinderen nog eens onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld omdat er veel personele wisselingen zijn geweest of omdat u het werken met het volgsysteem wilt integreren met uw aanbod (methode). Ook kan er extra ondersteuning gewenst zijn voor de ib’er (hoe voer je gesprekken op basis van de registraties in het kindvolgsysteem?). Onze adviseurs kunnen jou in al jullie vragen ondersteunen middels een scholingstraject op maat.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.