Spelen is de basis

Voor jonge kinderen is spel de basis.

Wanneer een pedagogisch medewerker of leerkracht een goed beeld heeft van de manier waarop de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt, dan is hij of zij beter in staat de ontwikkeling spelenderwijs te stimuleren. Ze moeten weten waar het kind staat en wat de volgende stap in de ontwikkeling is. Wij helpen de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen en een passend aanbod voor de kinderen te creëren. Daarbij staan de behoeften van het jonge kind en efficiëntie centraal. Dus geen eindeloze plannen op papier, maar een beredeneerd aanbod waarin spel voorop staat!

Onze adviseurs ondersteunen kinderdopvangorganisaties en scholen:

  • Om doelgericht werken te implementeren bij de jongste doelgroep.
  • Om de focus niet zo zeer te leggen op de opbrengsten, maar wel op het aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen.
  • Bij het handelingsgericht werken, waarbij spel de basis vormt.
  • Bij het eventueel opstellen van groepsplannen voor kleuters.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.