Taalstimulering

Kunnen communiceren is een basisbehoefte voor iedereen. Vandaar dat de meeste ouders al vanaf de geboorte van hun kind van nature veel tegen hun kinderen praten, zingen en aan hen voorlezen.

Kinderen die op jonge leeftijd hun gedachten en gevoelens onder woorden kunnen brengen, hebben een voorsprong op kinderen waarbij de actieve taalproductie pas later op gang komt. Wie nog niet kan praten kan niet echt contact leggen met anderen. En om samen tot spel te komen is een basisvoorwaarde: taal.

In een training rondom het domein taal verkennen we graag met je de volgende thema’s:

  • Woordenschat
  • NT2
  • Fonemisch bewustzijn
  • Kritisch luisteren
  • Vroegtijdige signalering
  • Overgang groep 3

Onze adviseurs bespreken graag het taalaanbod op jouw school. Waar we kunnen adviseren we je over wat er nodig is voor jouw doelgroep op het gebied van taal.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.