Taalstimulering

Taal is belangrijk voor iedereen: vanaf heel jong tot oud. Ieder mens wil namelijk kunnen communiceren met andere mensen en taal is daar het belangrijkste middel voor. Vandaar dat de meeste ouders al vanaf de geboorte van hun kind van nature veel tegen hun kinderen praten, zingen en aan hen voorlezen. Baby’s doen hierdoor direct ervaring op met taal. Ze horen hun ouders en/of verzorgers tegen hen praten en gaan al snel geluiden terug maken.

Kinderen die op jonge leeftijd hun gedachten en gevoelens onder woorden kunnen brengen, hebben een voorsprong op kinderen waarbij de actieve taalproductie pas later op gang komt. Als je nog niet kunt praten, kun je lastiger contact leggen met anderen. En om samen tot spel te komen is taal een basisvoorwaarde. Daarnaast geeft taal ook de mogelijkheid tot denken. Door taal kun je woorden aan je gedachten geven. Je kunt duidelijk maken wat je bedoelt.

Het is mogelijk om met de volgende thema’s met één van de adviseurs van Edux samen aan de slag te gaan:

  • Woordenschat
  • NT2
  • Fonemisch bewustzijn
  • Kritisch luisteren
  • Ontluikende en beginnende geletterdheid
  • Gesprekken voeren
  • Vroegtijdige signalering
  • Overgang groep 2 naar groep 3

Onze adviseurs bespreken graag het taalaanbod op jouw school. Waar we kunnen, adviseren we je over wat er nodig is voor jouw doelgroep op het gebied van taal.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.