Taalstimulering

TINK en Oog voor interactie

Middels de subsidieregeling ‘Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang’ wil minister Asscher de kinderopvang een kwaliteitsimpuls geven. Want goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker zijn essentieel voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen: 'Oog voor Interactie' van het Nederlands Jeugdinstituut en 'TINK' van Sardes. Met beide trainingen leren pedagogisch medewerkers hun eigen interactievaardigheden te verbeteren.

De tweede aanvraagperiode van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden is gesloten. Het subsidieplafond van € 3.400.000 is bereikt en het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Vanaf januari 2017 gaat de derde periode van start.

De trainers van Edux kunnen beide trainingen verzorgen, passend bij de behoeften van de organisatie. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Thema's Taalstimulering