TINK en Oog voor interactie

Middels de subsidieregeling ‘Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang’ wil minister Asscher de kinderopvang een kwaliteitsimpuls geven. Want goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker zijn essentieel voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen: 'Oog voor Interactie' van het Nederlands Jeugdinstituut en 'TINK' van Sardes. Met beide trainingen leren pedagogisch medewerkers hun eigen interactievaardigheden te verbeteren.

De vierde aanvraagperiode van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden gaat vanaf 2 januari 2018 van start.

De trainers van Edux kunnen beide trainingen verzorgen, passend bij de behoeften van de organisatie. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

TINK en Oog voor interactie