Verkeerseducatie

Structurele aandacht voor verkeer in de kinderopvang, dat is wat wij willen bereiken.

                                       

En daarmee ook bewustwording bij ouders van hun rol in de verkeersopvoeding. Kinderen komen op jonge leeftijd al in aanraking met verkeer en zijn dan ook verkeersdeelnemer. Reden te meer om aandacht te hebben voor deze doelgroep én hun ouders.

Met het educatief programma JONGleren in het verkeer worden pedagogisch medewerkers en ouders bewust gemaakt van hun voorbeeldrol. Hierdoor komen jonge kinderen op speelse wijze in aanraking met verkeer.

In 2012 is het keurmerk Groen Licht! ontwikkeld, speciaal voor de jongste verkeersdeelnemers (0-4 jaar). Dit verkeerskeurmerk zorgt voor borging en verbreding van het verkeersthema bij jonge kinderen. Ook zorgt het voor een doorgaande lijn naar de basisscholen en bevordert het de samenwerking tussen vroeg- en voorschoolse educatie en basisscholen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Aftrap van de verkeersactie 'Papa-mama deal' bij Kober kinderopvang in Bavel

Klik hier voor het filmpje.
Voor meer info klik hier voor de website. 

Deze verkeersactie is een samenwerking tussen Kober kinderopvang, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en Edux.
 

Kindercentrum miniMAXI, Helvoirt

  • "Ouders verbazen zich dat kinderen al zoveel snappen over veilige verkeersdeelname. Het team heeft gemerkt dat de kinderen leren en daardoor ook de ouders."
  • “Met een beetje fantasie en mooi materiaal wordt leren in het verkeer een echt feest.”
  • “We horen het terug van de kinderen in hun vrij spel, bijvoorbeeld als ze in de speeltrein zitten roept altijd wel een van de kinderen; ‘gordels vast allemaal, we gaan vertrekken’.”