Visie & kwaliteit in Zicht

Als kinderopvang- of onderwijsorganisatie wil je zicht houden op de manier waarop de ontwikkeling van jonge kinderen wordt gestimuleerd. Dit is niet alleen een eis van de inspectie, maar ook een voorwaarde om de kwaliteit binnen de groepen te borgen. Een visie op jonge kindontwikkeling is hierbij noodzakelijk. Onze adviseurs ondersteunen directeuren, bestuurders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 bij het formuleren van een visie en het borgen van de kwaliteit op de groepen. Met behulp van onze kijkwijzers en kwaliteitskaders kunnen wij maatwerktrajecten bieden die passen bij de vragen die spelen binnen de kinderopvang- of onderwijsorganisatie.

Wat bieden wij:

  • Audits op het gebied van het jonge kind
  • Ondersteuning bij het schrijven van kwaliteitskaders die voldoen aan de inspectie-eisen
  • Verbetertrajecten
  • Ondersteuning in visietrajecten

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.