VVE-programma’s en methodes

Het werken met Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) blijkt een positief effect te hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Dit is wel afhankelijk van de manier waarop de pedagogisch medewerker of leerkracht het programma inzet. Daarom staan in onze VVE-trainingen de vaardigheden van de professional centraal. Met deze scholingen kunt u een VVE-certificaat verkrijgen voor zowel de algemene VVE-cursus als de erkende VVE-programma’s, zoals Peuterplein, Uk & Puk, Puk & Ko, Piramide, Startblokken/ basisontwikkeling en Kaleidoscoop. Onze adviseurs begeleiden kinderopvangorganisaties en scholen om een VVE-methode en eventueel bijpassend kindvolgsysteem te kiezen, te implementeren en te borgen binnen de organisatie. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor advies op het gebied van VVE-beleid.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.