Werken met baby's

Werken met baby’s vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Wat is kenmerkend voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 2 jaar en hoe kan je de ontwikkeling spelenderwijs stimuleren?

De training ‘Werken met baby’s’ is gericht op de rol van pedagogisch medewerkers bij de verbetering van babyopvang.

Training 'Werken met baby’s'

Na afloop van deze training weet je wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in jouw team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.

Groepsgrootte:
Maximaal 16 deelnemers

Kwalificatie:
U ontvangt een bewijs van deelname. Certificering vindt plaats op basis van 80% aanwezigheid en huiswerkopdrachten.

Inhoud:
De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten:

  • visie op baby's en babyopvang
  • het bieden van emotionele ondersteuning
  • respect voor autonomie
  • structuur en continuïteit
  • zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
  • ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
  • een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  • samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen.

Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerrie Compen gcompen@edux.nl of Marjolijn Steernberg msteernberg@edux.nl

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.