Babyopleidingen voor de kinderopvang

                                         

Werken met baby’s vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Per 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden.
Doel van de wet is om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarbij is het handelen van de pedagogisch medewerker bepalend. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd.

Edux biedt 2 trainingen die aansluiten op de nieuwe kwaliteiteisen van FCB:

  • werken in de babygroep

  • werken met baby's

Meer informatie hieronder.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Babyopleidingen voor de kinderopvang