Aanmeldingsformulieren

Aanmelding via huisarts of jeugdzorg
U kunt uw kind met een verwijzing van de huisarts of een beschikking van het CJG bij ons aanmelden voor onderzoek en behandeling. 
Wij ontvangen dan graag de verwijzing of beschikking met onderstaande akkoordverklaring/vragenlijst. Zodra beide documenten ingevuld en ondertekend in ons bezit zijn, nemen wij de aanmelding in behandeling. 

Akkoordverklaring en vragenlijst psychologisch en/of diagnostisch onderzoek
Akkoordverklaring en vragenlijst individueel begeleidingstraject


Aanmelding via school
Met onderstaand formulier kunt u een leerling aanmelden voor een onderzoek bij Edux. Zodra wij het aanmeldingsformulier en de akkoordverklaring/vragenlijst van de ouders ontvangen hebben kunnen we het onderzoek starten. Beide formulieren moeten zowel door school als ouders ingevuld en ondertekend worden.  

Aanmeldingsformulier school PDF
Aanmeldingsformulier school Word (digitaal invullen)
Akkoordverklaring en vragenlijst ouders 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.