Aanmeldingsformulieren

Aanmelding
Je kunt je kind of leerling aanmelden voor onderzoek en behandeling.
Indien je als ouder aanmeldt dan ontvangen wij graag de verwijzing (van de huisarts) of beschikking (Centrum Jeugd en Gezin - CJG), samen met onderstaande aanmeldformulieren voor ouders en voor school.
Als school de kosten van onderzoek of behandeling op zich neemt is een verwijzing of beschikking niet nodig.

Kortom: ouders leveren document 1, 2 en 3 aan. Bij aanmelding door school volstaat 1 en 2.
Betreffende documenten kun je mailen naar Anja Vermetten (avermetten@edux.nl) of opsturen naar Edux, t.a.v. Anja Vermetten, Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout.

Hieronder vind je de aanmeldingsformulieren en de onderzoeksprocedure O&B:
1. Aanmeldingsformulier ouders
2. Aanmeldingsformulier school
3. Verwijzing van huisarts of beschikking CJG
4. Onderzoeksprocedure O&B

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.