Begeleiding en behandeling

Begeleiding en behandeling bij kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en sociaal emotionele problemen.

Zijn er vragen over het leren, gedrag en het welbevinden van een kind of jongere? Dan kan begeleiding of behandeling wenselijk zijn. Ons team bestaat uit orthopedagogen, psychologen en GZ-psychologen. We werken handelings- en oplossingsgericht en besteden veel tijd aan de borging van het nieuwe gedrag op school en thuis. Wat op de ene plek geoefend wordt, moet op de andere plek in de praktijk gebracht worden. Dat vraagt om enthousiasme en betrokkenheid van alle partijen.

De begeleiding vindt individueel of in groepsverband plaats. Dit kan op school of op ons kantoor. Bij Edux staat het kind of de jongere centraal en worden ouders en school nauw betrokken bij de begeleiding of behandeling. Er wordt een plan opgesteld met daarin de doelen waar tijdens de behandelingen of begeleiding aan gewerkt zal worden. Kind/jongere, ouder en school worden in dit proces nauw betrokken als ook bij de evaluatie van de doelen. We zijn op korte termijn inzetbaar (geen wachtlijsten). 

We bieden behandeling/begeleiding op het gebied van:
(meer informatie over deze onderwerpen vind je onderaan deze pagina)

 • Aandacht en concentratie
  - Braingame Brian
 • Executieve functies
 • Plannen en organiseren 
 • Hoogbegaafdheid / onderpresteren
  Mindset voor (hoog)begaafdheid
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Faalangst
   - Faalangst reductietraining
  • Weerbaarheid
   Rots en Water
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden 
  • Angst- en stemmingsproblemen
   Cognitieve gedragstechnieken
 • Opvoedvaardigheden
  Video interactie begeleiding bij kinderen
 • Langdurige zieke leerlingen en hun leerkrachten
 • Psycho-educatie, waarbij we ouders, leerkrachten en kinderen duidelijkheid geven over de uitkomsten van onderzoek en hoe zij hier het beste mee kunnen omgaan
 • KIES, kind in echtscheiding


Vergoeding

In een groot aantal gemeenten worden onze onderzoeken en behandeling/begeleiding, na verwijzing van het CJG of de huisarts, jeugdarts of een medisch specialist, vergoed. Klik hier voor meer informatie over vergoeding

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.