Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Ondersteuning gericht op leerlingen die langdurig ziek zijn en daardoor niet naar school kunnen.

Het volgen van onderwijs is een van de belangrijkste aspecten voor zieke leerlingen om erbij te horen en 'normaal' te zijn. Veel zieke leerlingen hebben extra ondersteuning nodig van school en deze extra onderwijszorg levert vaak vragen op. Onze consulenten zorgen er samen met school voor dat het onderwijs aan zieke leerlingen zoveel mogelijk doorgang vindt.

De consulenten van Edux zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon). De ondersteuning die geboden wordt is kosteloos en kortdurend (maximaal drie maanden). Wij bieden onder andere de volgende diensten:

  • Adviseren van leerkrachten en ouders
  • Informatie verschaffen over ziekte beelden
  • Beoordelen van de mogelijkheden binnen de basisondersteuning
  • In kaart brengen van onderwijsbehoeften
  • Begeleiden van arrangementsaanvragen
  • Tijdelijke ondersteuning op het gebied van onderwijs
  • Ondersteuning bij praktische zaken, waaronder het bekijken van mogelijkheden tot aanpassingen in de klas of binnen de school.
  • Begeleiding van de individuele leerling
  • Inzet en uitleen van materialen (bijvoorbeeld leskoffers met lesmateriaal of leesboeken)
  • Het inzetten van digitale middelen voor onderwijs vanuit huis of ziekenhuis (KPN Klassecontact)

 

Downloads

Folder passend onderwijs en zieke leerlingen
Folder KPN KlasseContact: ziek zijn en toch in de klas
Folder ZIEZON leerling met somatisch onvoldoende lichamelijk verklaarde klachten (SOLK)
Artikel Passend onderwijs aan zieke kinderen (PO Magazine, november 2016)

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Een zieke leerling. Wat moet, wat mag en wat kan?
Lees hier het artikel van Janneke van Loon 'De rol van de IB-er bij zieke leerlingen'.