Audits

Audits: een krachtige spiegel voor de school

Om te weten hoe het staat met de kwaliteit van de school kun je het oordeel van de inspectie afwachten. De inspectie verwacht echter dat scholen zelf de vinger aan de pols houden en steeds meer schoolteams nemen het initiatief. Auditoren zijn de “spiegel” van de school. Zij onderzoeken of de beloofde kwaliteit zichtbaar is.

Hoe verloopt een audit?
Meestal doen auditoren in teams van twee of drie personen één dag onderzoek op een school. Zij doen lesobservaties, voeren gesprekken en analyseren de schooldocumenten. Hierbij kan het inspectiekader uitgangspunt zijn, maar scholen hebben vaak ook eigen onderzoeksvragen, bijvoorbeeld na een zelfevaluatie: “ziet het auditteam ook wat wij denken te zien?” .

Het auditteam bespreekt de uitkomsten met de directie en schrijft een onderzoeksverslag. Het gesprek over de uitkomsten van de audit in het schoolteam is cruciaal: het vergelijken van eigen beelden met die van het auditteam. Het is een moment om stil te staan en na te gaan wat er geleerd kan worden van dit spiegelbeeld en een moment om te vieren wat er allemaal goed gaat!

Ook bestuurders en directeuren kunnen de uitkomsten van de audits delen. Dit versterkt de verbinding en het leren van elkaar op bovenschools niveau.

Edux en onderwijs audits
Wat kan Edux voor u betekenen? Natuurlijk kunnen wij de audits zelf uitvoeren, maar wij brengen onze expertise ook graag over. Zodat deze beklijft binnen de schoolorganisatie, mensen eigenaar worden en u ook op lange termijn hier voordelen van heeft. Onze adviseurs leiden auditoren uit uw organisatie op zodat zij zelf in staat zijn om de audits uit te voeren. De auditoren kunnen leerkrachten en intern begeleiders zijn. Tijdens deze scholing staat het praktijkleren centraal. Auditoren gaan direct aan de slag met observaties en het oefenen van gesprekken. Achtergrondkennis wordt al oefenend opgedaan. De auditoren kijken in de praktijk “de kunst af” tijdens een audit uitgevoerd door een senior-auditor van Edux. Geleidelijk doen zij steeds meer zelf, begeleid door de senior-auditor. Auditoren werken intensief samen, waardoor ze veel van elkaar leren.

De opzet en inhoud van de scholing is maatwerk. Wij stemmen met u af wat gewenst is. Thema’s kunnen zijn:

  • Wat is effectief leerkrachtgedrag?
  • De lesobservatie: kijkwijzers; wat zie je en wat vind je? Welke vragen stel je? Hoe ga je in op verbanden tussen lesonderdelen?
  • De kunst van het vragen stellen: het interview
  • Documenten- en literatuuronderzoek
  • De analyse van opbrengsten
  • Het feedbackgesprek
  • Het verslag opstellen

Tot slot
De audit vergroot het kwaliteitsdenken in alle lagen van de organisatie. Een voorwaarde is dat de audit niet op zichzelf staat, maar ingebed is in een totaalaanpak voor kwaliteitszorg op school- en stichtingsniveau.

Met een geschoolde auditor in huis heb je als stichting of school alles zelf in de hand. Auditoren en auditees vinden het prettig om op deze manier in gesprek te gaan over onderwijs. Het inspireert en motiveert mensen om te groeien als professional en draagt bij aan persoonlijke groei, werkplezier en de professionele cultuur in de school.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Blogberichten

Audits in de praktijk

Audits in de praktijk

De auditor als spiegel van de school. Maar wat levert een audit op? Hoe verloopt een audit en hoe word je een auditor?
Lees meer...