Collegiale klassenconsultaties

Goed onderwijs en veranderingen in scholen gaan over het handelen van leerkrachten. De collegiale klassenconsultatie is een uitstekend middel om hierover in gesprek te gaan.

Bij collegiale klassenconsultatie is het leren van elkaar de doelstelling. Alle betrokkenen, zowel de bezoekende als de bezoek ontvangende leerkrachten kunnen leerervaringen opdoen.

De mate waarin geleerd wordt hangt sterk af van de condities waaronder klassenconsultaties plaatsvinden. Een planmatige aanpak levert het meeste resultaat op.

Werkwijze
Collegiale klassenconsultatie bestaat uit drie componenten: voorgesprek, observatie en nagesprek. De inhoud van het voorgesprek komt voort uit vragen of problemen die het werk bij leerkrachten oproept. De observatie die hierop volgt, is over het algemeen gericht op de beantwoording van geformuleerde vragen in het vooroverleg. De collega bekijkt dan concrete gebeurtenissen in de klas. Tijdens een individueel nagesprek wordt de  klassensituatie besproken. De drie componenten hangen onderling sterk samen. Observatie leidt tot feedback en evaluatie, maar kan ook als start worden gebruikt voor een volgende cyclus.

Terugschakelen naar de teams
Klassenconsultaties vinden plaatst in de context van schoolontwikkeling. Ze hebben een belangrijke functie bij het uitproberen, invoeren en implementeren van vernieuwingen.

Klassenconsultaties hebben dus niet alleen betekenis voor de leerkrachten waarbij zij worden uitgevoerd. Ook voor de collega's moet het iets opleveren, ze openen nieuwe perspectieven voor samenwerking en overleg.

Na een kick off van twee uur begeleidt Edux op de werkvloer: wij doen de cyclus voor, doen met u mee en geven feedback op de uitvoering.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.