Integraal kindcentrum

Brede scholen en integrale kindcentra (IKC) schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond.

Maar is er dan ook echt sprake van een doorgaande lijn? In hoeverre wordt er écht vanuit het kind gedacht? Dit vraagt om een aanpak met visie, kennis, vaardigheden en een behoorlijke dosis lef!
De eerste stap is om goed na te denken over hoe het IKC er uiteindelijk uit moet komen te zien. Daarbij dient het ontwerp van het IKC bekeken te worden vanuit verschillende perspectieven.  

  • Visie: Allereerst dient er een sterk fundament te zijn waarop de muren van het IKC gebouwd kunnen worden.
  • Pedagogisch & didactisch: doorgaande lijn in pedagogiek, didactiek en zorg.
  • Rijke dagprogramma’s: afstemming tussen onderwijs, opvang, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling. Wat betekent dit voor de roosters, routines en inrichting van de speelleeromgeving?
  • Organisatiestructuur: één leidinggevende, rollen en taken van het personeel, huisvesting
  • Juridisch & financieel: bestuurlijk kader, zeggenschap en financiële middelen.

Niet alleen moet er gedroomd worden over hoe het IKC er uit moet komen te zien, er moeten natuurlijk ook stappen gezet worden. Vaak wordt er naar een vast stappenplan gevraagd. Maar dit is er niet! We hebben het bij het bouwen van een IKC niet simpelweg over het leggen van een aantal stenen, maar over een verandering die plaats zou moeten vinden in de mensen zelf. Onze aanpak kenmerkt zich door actie en niet vanuit een ‘papieren tijger’. Er moet ruimte zijn om te experimenteren. Door vallen, opstaan én het vieren van de kleine successen leert en ontwikkelt iedereen die bij kindcentrum betrokken is. En dát valt wel te regisseren.

Een dergelijke aanpak vraagt uiteraard om sterk leiderschap. Het integraal kindcentrum heeft een leider nodig die vanuit het belang van kinderen met lef en eigenzinnigheid aan de slag gaat, zijn of haar nek durft uit te steken en bereid is samen met zijn team de gebaande paden te verlaten.

Deze leider inspireert zijn multidisciplinaire team om gewoon te gaan DOEN en niet te blijven hangen in mogelijke belemmeringen. Het wordt tijd om de dingen te gaan doen die voor het kind écht belangrijk zijn!

Onze adviseurs bieden traject op maat; denk hierbij aan:
*IKC tweedaagse
*ambitiegesprekken
*schrijven van een koersplan
*teambijeenkomsten
*visietrajecten
*procesbegeleiding

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Gerelateerde onderwerpen

IKC op ons bord

IKC op ons bord

In deze blog vertelt Karlijn Brouwers over haar ervaringen tijdens het diner pensant van de gemeente Breda met als thema; IKC ontwikkeling.

Integraal kindcentrum