Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is mensenwerk!

U heeft als bestuur of school een gedragen visie en heldere plannen. Heeft u ook een kader voor kwaliteitszorg met indicatoren dat hierop aansluit? Dekt het kader de nieuwe deugdelijkheidseisen anno 2017 van de inspectie van het onderwijs? Heeft u een planmatige, systematische aanpak waarbinnen bijvoorbeeld zelfevaluaties en de audit een plaats hebben?

Steeds meer stichtingen en scholen willen een functionele, eigen aanpak voor kwaliteitszorg. Dit helpt hen om de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten ervan te bewaken, bevorderen en verbeteren.

Edux heeft veel ervaring met de opzet van een totaalaanpak kwaliteitsbeleid op school- en stichtingsniveau, met gebruikmaking van kwaliteitszorginstrumenten of – aanpakken die u al heeft. Systemen werken niet zonder verbinding met mensen: de professionele cultuur en leiderschap. Dat maakt dat standaardsystemen niet werken. Iedere organisatie vraagt om maatwerk, van binnenuit.

Mogelijke thema’s:

 • Wat is kwaliteit en wat is kwaliteitszorg:
  • Doen we de goede dingen
  • Doen we die dingen goed
  • Hoe weten we dat
  • Vinden anderen dat ook
  • Wat doen we met deze wetenschap
 • De cirkel van Deming en het INK-model
 • De ontwikkeling van eigen kwaliteitskader
 • Schoolzelfevaluaties, visitatie en audit, doelen en werkwijzen
 • De inzet van instrumenten zoals Integraal, ParnaSsys, WMKPO
 • Narratieve verantwoording

Voor meer informatie, neem contact op met:
Simone Schrier, sschier@edux.nl  06-10545872
 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.