Professionele cultuur

Een organisatie waarin het draait om het vakmanschap en de eigen verantwoordelijkheid van de professional.

Waarin kwaliteiten van medewerkers worden erkend en het team een hechte en vertrouwde groep is waar ruimte is voor persoonlijke en professionele inbreng. Een organisatie waarin doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd en iedereen plezier beleeft aan het werk … Zo’n organisatie heeft een professionele cultuur.

Wij helpen u bij de totstandkoming van zo een cultuur. Dat is altijd maatwerk, want er kunnen uiteenlopende thema’s aan de orde komen, zoals:

  • Persoonlijk meesterschap: medewerkers groeien door te leren en hun vakmanschap verder te ontwikkelen.
  • Mentale modellen: medewerkers hebben een voorstelling van de wereld en hoe de dingen daarin gebeuren; deze bepalen het dagelijks en vertrouwde handelen.
  • Gedeelde visie: het leren richt zich op de visie en is bovendien de bron voor het leren.
  • Teamleren: het proces waarbij het team aaneengesmeed wordt door het zoeken naar feedback, opbrengstgericht werken, delen van informatie, vragen om hulp, geven van opbouwende kritiek en experimenteren.
  • Systeemdenken: het geheel is groter dan de som der delen.
  • Mediation: bemiddeling bij geschillen, waarbij partijen in gesprek gebracht worden om tot een oplossing te komen.
  • Eigenzinnig Leiderschap: leidinggeven aan professionals in plaats van managen van kengetallen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.