Aansluiting groep 2 en 3: er liggen volop kansen

Aansluiting groep 2 en 3: er liggen volop kansen

De overgang van groep 2 naar groep 3 blijft een jaarlijks terugkerend thema, waarbij de aansluiting van de leerstof voor de kinderen een belangrijk gespreksonderwerp is.

Vooral scholen die met de rekenmethode Wereld in Getallen werken, merken bij de start van de eerste blokken in groep 3 dat het rekenaanbod zeer gemakkelijk is voor de meeste kinderen. Je kunt ook zeggen: de leerlingen beheersen de rekendoelen vaak al omdat deze in groep 2 al zijn aangeboden.

Door een goede afstemming tussen de leerkrachten van groep 2 en 3 en een kritische kijk naar de eerste blokken van Wereld in Getallen (wat laat je weg, wat doe je bewuster, wat doe je sterker) ontstaat er een doorgaande rekenlijn tussen groep 2 en groep 3.

Aan het begin van dit schooljaar heb ik op een aantal basisscholen met de leerkrachten van groep 3 afspraken gemaakt om de rekenleerstof van de eerste drie maanden aan te passen. Uiteraard is er gekeken naar het karakter van de groep (de zogenaamde “didactische middenmoot”) en zijn er afspraken gemaakt over wat wel en wat niet te doen. Hierbij valt te denken aan:

 • Elke blok starten we met de eindtoets van dat blok om zo de beginsituatie te bepalen (voortoetsen).
 • Veel aandacht voor de “splitstafels” (automatiseren).
 • Projectlessen bewuster uitvoeren door “te doen”.
 • Klokkijken aanleren door middel van dagelijkse praktijksituaties (aansluiten bij de belevingswereld van de groep).

De ervaringen van de betrokken scholen zijn zeer positief. Uit het voortoetsen bleek dat slechts enkele leerlingen voor een paar onderdelen nog aandacht nodig hadden. Het grootste deel werd dus door de meeste leerlingen al beheerst; de ‘voortoets’ was voor de leerkracht de bevestiging!
Leerlingen starten nu met leerstof die ze nog niet beheersen. Bij één school heeft het overleg tussen leerkrachten groep 2 en 3 geresulteerd in een betere afstemming van het aanbod voor eind groep 2; door bijvoorbeeld het schrijven van cijfers eind groep 2 te starten, omdat de kinderen hier dan al behoefte aan hebben.

De tijdwinst is voor de betrokken groepen 3 enorm en dit geeft hen voldoende ruimte om aan de extra gekozen onderdelen te blijven werken. Zelfs de context “herfst” komt ook nu op het juiste moment in het schooljaar aan bod. De leerkrachten van de groepen 3 zijn nu al nieuwsgierig naar de resultaten van de M-toetsen 2017.

Bovenstaande afstemming tussen groep 2 en groep 3 is gebaseerd op ervaringen met de rekenmethode Wereld in Getallen, maar ik denk dat ook met andere rekenmethodes zeker tijd- en leerwinst te behalen is. Laat de leerkracht van groep 2 maar eens naar de doelen van de eerste blokken van groep 3 kijken. Wat is de reactie?

Of zoals de moeder van een oudste kleuter verzuchtte, toen zij het berichtje op klasbord las dat deze week de telrij tot 15 het rekendoel was: “dan hoeft zij deze week voor rekenen niet naar school”.

Aansluiting groep 2 en 3: er liggen volop kansen. Pak als leerkracht groep 2 en 3 de uitdaging en bekijk elkaars leerdoelen. Ik weet zeker dat voor jouw school ook leer- en tijdwinst in beeld komt. En namens jullie leerlingen van groep 2 en 3: dank je wel!!!John Schoone
Onderwijsadviseur

 

 • Een zeer herkenbaar stuk hoor. Zelf ben ik leerkracht van een groep 2-3. Door deze combinatie ervaren de leerlingen nog maar minimale overgang naar groep 3. Ze hoeven er dus niet aan te wennen. Dat is een grote winst voor de start in groep 3. Wat betreft het rekenen zijn we dit jaar gestart om beide groepen in dezelfde doelen rekenles aan te bieden. Dat uit zich in een gezamenlijk instructiemoment (de doelen zijn voor groep 2 vaak op het niveau van kennismaken en in groep 3 op oefen en beheersniveau) waarbij het onderwerp handelend aangeboden wordt. Vervolgens gaat groep 3 de verwerking doen. Daarbij maken we duidelijke keuzes: het moet aansluiten bij het doel, en wanneer het bewezen beheerst wordt, hoeft het niet gemaakt te worden. Toch blijven we aanlopen tegen het lage startniveau van groep 3. Hier ligt voor ons een uitdaging voor het volgende schooljaar. Mede omdat groep 2 al enigszins meegedaan heeft met groep 3 en zaken gaat herkennen van het vorige jaar.
  Leuk uw stuk gelezen te hebben. Ik hoop dat veel mensen er wat aan hebben.

  Groeten,
  Corina van de Wakker

Reageren

Blogberichten