Auditen: “het verruimt je blik en maakt je blij!”

Auditen: “het verruimt je blik en maakt je blij!”

In september 2013 startte het auditteam van KPO (Katholiek Primair onderwijs Roosendaal) met haar opleiding bovenschools auditor. Vanuit Edux werd dit traject begeleid door René Derksen. Nu, na ruim drie jaar auditen, spraken wij tijdens een terugkombijeenkomst met deze auditoren over hun ervaringen.

De eerste twee jaren werden alle scholen van de stichting geaudit volgens een vaststaand kader. Schooldocumenten werden bestudeerd, lessen werden geobserveerd, interviews afgenomen en directeuren werden geïnformeerd over de bevindingen.
Momenteel doen de auditoren vraaggestuurd onderzoek. Tijdens een voorgesprek wordt bepaald wat de onderzoeksvraag is en vervolgens gaan de auditoren aan de slag.

Directeuren en team zijn tevreden over de voorgehouden spiegel. Ze ondernemen acties naar aanleiding van de feedback. Het bestuur is blij met de bevindingen en de aanbevelingen en de onderwijsinspectie heeft veel waardering voor deze werkwijze.

Ook de leden van het auditteam zijn blij! Met veel enthousiasme vertellen zij (normaliter werkzaam als intern begeleiders en leerkrachten) over hun ervaringen.

Het belangrijkste: je leert er zóveel van: je vergroot je communicatievaardigheden, je leert door te vragen, je kennis over nieuwe ontwikkelingen neemt toe. Je leert anders te kijken dan je gewend was, want je kijkt letterlijk verder dan jouw eigen school. Daardoor lukt het beter de eigen “blinde vlekken” te herkennen.  

Praktisch is ook de uitbreiding van je netwerk. Je kan mensen met elkaar in verbinding brengen en makelaar in kennis zijn, omdat je weet waar mensen in de verschillende scholen aan werken. Auditoren zeggen ook dat ze zich nu beter kunnen verplaatsen in andere rollen, zoals die van de directeur of de bestuurder. Dat komt ten goede aan het respect voor de verschillende partijen.

Het raakt de leden van het auditteam dat ze dichtbij mensen in de scholen én bij elkaar mogen komen, er is veel openheid en verbinding. Een cadeautje!

Het werk als auditor levert ook groei als persoon op: “je kent je zwakten, je durft fouten te maken, je durft op te komen voor jezelf én je leert te relativeren: je bent niet de enige met een bepaald probleem”.

Na deze terugblik met het auditteam namen wij afscheid van een bijzonder opgewekte groep. Geen wonder na zo’n prachtig verhaal.  

Edux: René Derksen (senior adviseur) – Inne Keller (marketing en relaties)

Wil je ook auditor worden? Lees hier meer over onze audittraining.

 

Reageren