Audits in de praktijk

Audits in de praktijk

Spiegeltje, spiegeltje...

Enthousiaste medewerkers van Stichting Katholiek Primair Onderwijs en Stichting de Waarden volgen een opleidingstraject tot interne auditor. En bij Kindcentrum de Haren in ’s Hertogenbosch bezoeken leraren en pedagogisch medewerkers de groepen en geven elkaar feedback over de pedagogische grondhouding. Zij worden daarbij begeleid door adviseurs van Edux Onderwijspartners.
Waarom zijn deze organisaties bezig met interne audits? En waarom is iedereen zo enthousiast?


Waarom interne audits?
WAT
willen we bereiken? Op deze vraag hebben goede teams een duidelijk antwoord. Het WAT legt onze bedoeling vast. Het onderwijs moet leiden tot opbrengsten bij de kinderen. Zijn de LVS- scores voldoende? zijn ouders en leerlingen tevreden?

Daarna gaat het over het HOE: hoe doet onze school de goede dingen die ervoor zorgen dat alle kinderen veel leren en dat iedereen tevreden is? Met andere woorden, hoe goed zijn de processen? En doen we wel wat we zeggen dat we doen?

Om de kwaliteit in de gaten te houden kun je het oordeel van de inspectie afwachten. Maar steeds meer teams nemen zelf initiatief. De auditor speelt hierbij de rol van “spiegel” van de school. Hij onderzoekt of de kwaliteit zichtbaar is zoals beloofd. Zien we onze visie terug in de school? Voldoen we aan de basiskwaliteit volgens het inspectiekader? Zijn er kansen voor verbetering? Op welke punten zouden we als team nog kunnen investeren?

Hoe verloopt een audit?
Meestal doen auditoren in teams van drie of vierpersonen in een dag onderzoek op een school, door lesobservaties, gesprekken en een documentenanalyse. Hierbij kan het inspectiekader uitgangspunt zijn, maar scholen kunnen ook eigen onderzoeksvragen of aandachtspunten hebben. Het auditteam bespreekt de uitkomsten met de directie en schrijft een onderzoeksverslag. Het gesprek over de uitkomsten van de audit in het schoolteam is cruciaal: het vergelijken van eigen opvattingen met die van het auditteam. Het is een moment om stil te staan en na te gaan wat er geleerd kan worden van dit spiegelbeeld en een moment om te vieren wat er allemaal goed gaat!

Mensen stellen zichzelf serieuze vragen: herkennen we onszelf in de uitkomsten? Hoe komt dat? Zijn er nog zaken die we verder moeten onderzoeken? Wat gaan we verder ontwikkelen? Op welke zaken mogen we trots zijn? Kortom, het team is eigenaar van de zorg voor kwaliteit! Ook bestuurders en directeuren bespreken samen de uitkomsten van de audits. Zo versterken zij de verbinding en het leren op bovenschoolsniveau. Zoals Ad Paantjens (directeur KPO school Klaverweide) zei: “ Door de gesprekken kreeg ik objectief terug wat er op mijn school te zien is en werden mijn blinde vlekken helder. Het zette me op scherp”.

Hoe word je auditor?
Praktijkleren staat centraal tijdens de opleiding. Auditoren gaan direct aan de slag met observaties en het oefenen van gesprekken. Achtergrondkennis wordt al oefenend opgedaan. Cursisten kijken in de praktijk “de kunst af” tijdens een audit uitgevoerd door een senior-auditor van Edux. Geleidelijk doe je steeds meer zelf, begeleid door de senior-auditor. Auditoren werken intensief samen, waardoor ze veel van elkaar leren.

Wat levert het op?
De audit stimuleert effectief het kwaliteitsdenken in alle lagen van de organisatie. Een voorwaarde is dat de audit niet op zichzelf staat, maar ingebed is in een totaalaanpak voor kwaliteitszorg op school- en stichtingsniveau.

Met een geschoolde auditor in huis heb je als stichting of school alles zelf in de hand. Auditoren en auditees vinden het prettig om op deze manier in gesprek te gaan over onderwijs. Het inspireert en motiveert mensen om te groeien als professional en draagt bij aan werkplezier en een professionele cultuur.


Simone Schrier en René Derksen
sschrier@edux.nl en rderksen@edux.nl

In september 2017 start onze audittraining. Meer weten of inschrijven, klik HIER

 

Reageren