Audits rondom het thema hoogbegaafdheid

Audits rondom het thema hoogbegaafdheid

Bij het ontwikkelen van passend onderwijs aan  hoogbegaafde kinderen dient de rol van de leerkracht centraal te staan. Veel leerkrachten en scholen zijn op dit moment volop bezig met het realiseren van een passend aanbod voor deze kinderen. Een van de grootste struikelblokken is het duidelijk krijgen van de verwachtingen wat betreft het aanbod binnen de basisondersteuning. Wat moet de leerkracht weten en kunnen om op de onderwijsbehoeftes van de hoogbegaafde leerling aan te sluiten? Wanneer maak je gebruik van het netwerk, experts of arrangementen?  Wanneer gaat de inzet van een andere voorziening, zoals de plusklas of HB onderwijs, een rol spelen?

We signaleren dat er door steeds meer scholen en samenwerkingsverbanden beleid en werkwijzen zijn ontwikkeld om op voorgaande vragen een antwoord te geven. Hierbij is vaak echter niet altijd duidelijk of het geschreven beleid en bijbehorende verwachtingen aansluiten bij de daadwerkelijke aanpak. Daarnaast merken we ook dat het daadwerkelijk ontwikkelen van passend beleid soms een lastige opgave is.

Een audit kan in beeld brengen waar u als organisatie staat en welke stappen mogelijk nodig zijn voor doorontwikkeling. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden die met behulp van subsidie aan de slag gaan met hoogbegaafdheid, een audit inzetten als onderdeel van hun aanpak of verantwoording.  De audit kan bestaan uit een documentanalyse, gesprekken, flitsbezoeken of anderszins. De kracht van een goede audit is een maatwerk afgestemde aanpak, waarbij de focus ligt op groei en doorontwikkeling.

Meer weten? Neem gerust contact op met adviseur en hoogbegaafdheidsspecialist Marleen Hilhorst.

 

Marleen Hilhorst.
Adviseur/orthopedagoog/ECHA Specialist
M 0683442760
E m.hilhorst@edux.nl

Reageren