Bewegen is belangrijk

Bewegen is belangrijk

Iedereen verdient het om goed in zijn vel te zitten!

Jonge kinderen bewegen van nature veel en graag. Het merendeel moeten we al afremmen bij de ingang van de school want anders hollen ze zo je klas in, toch?! Maar wat als kinderen dat nou niet doen?

De afgelopen 15 jaar zie ik steeds meer kinderen die helemaal niet zo goed kunnen bewegen. Binnen de huidige zogenaamde iPad generatie zien we steeds vaker jonge kinderen met een slappe spierspanning, overgewicht en weinig tot geen plezier in bewegen. Er zijn ook kinderen die veel stimulering nodig hebben om tot spelen te komen, die een zwakke luister- en werkhouding ontwikkelen en waarvan ouders eerlijk aangeven dat zij het liefst hun vrije tijd achter een scherm doorbrengen. Daarnaast weten we ook dat kinderen minder buiten spelen en over het geheel genomen minder actief zijn. Niet voor niets komt de Gezondheidsraad recent met het volgende advies:

‘Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en, hart- en vaatziekten, en depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten’.

Uit het onderzoek van de gezondheidsraad is gebleken dat slecht 55% van de naar schoolgaande kinderen voldoende beweegt. Dat betekent dat de helft van je klas eigenlijk lijdt aan bewegingsarmoede. 

Bam, dat grijpt mij altijd weer naar de keel.

Natuurlijk spelen hierbij allerlei verschillende factoren een rol, zoals:

  • Hetgeen ouders ondernemen met hun kinderen na schooltijd.
  • Het wel of niet aanwezig zijn van een vakleerkracht bewegingsonderwijs op school.
  • De wijze waarop scholen invulling geven aan het buitenspelen.
  • Sporten kost geld zowel in school als na schooltijd.
  • De hoeveelheid tijd die kinderen zittend op school doorbrengen.

Maar een discussie over de achterliggende problematieke draagt niets bij aan een oplossing die deze kinderen eigenlijk vandaag al nodig hebben. Want wanneer je goed zicht hebt op de basale bewegingsvaardigheden van de kinderen in je groep, dan ga je ook zien dat veel kinderen letterlijk niet goed in hun vel zitten. Dat motiveerde mij altijd om te zoeken naar mogelijkheden. Dat roept om actie en wel nu! En nu komt het goede nieuws: De oplossing is makkelijker dan je denkt en kost niet eens veel tijd!

Bewegen doe je al

Denk eens na over alle momenten waarop je eigenlijk al bezig bent met bewegen. Wanneer de kinderen in je klas gaan zitten, neem eens de tijd om hun houding te bestuderen en corrigeer deze waar nodig. Wanneer de kinderen door de klas lopen, attendeer ze op hun techniek van lopen zodat ze niet sloffen of stampen. Wanneer kinderen staan, leer ze rechtop te staan en zorg dat ze bewust hun spieren van hun buik en billen aanspannen.

Maar ook buiten en in het gymlokaal ben je waarschijnlijk bewust bezig met bewegen. Zorg dat je aandacht hebt voor de basale bewegingsvaardigheden (het zijn er 12) en benut bronnenboeken als Speelkriebels en Basislessen Bewegingsonderwijs in de Speelzaal zodat je een bewust en gevarieerd aanbod creëert.

Leer je kinderen tijdens de spellessen intensieve spelletjes aan die ze ook goed buiten kunnen spelen. Maak van je geplande bewegingsactiviteiten kleine bewegingskaarten en neem deze mee naar buiten zodat je de kinderen kunt stimuleren en motiveren ook buiten (samen) actief te zijn. Dit heeft tevens het plezierige voordeel dat ook het aantal gedragsincidenten drastisch zal afnemen. Denk bij leuk uitdagend materialen voor buiten ook eens aan: 20 ballen (!), zware touwen, autobanden, grote planken en kleding die alsjeblieft vies mag worden.

Inrichting van de ruimte

Bij de inrichting van je lokaal kun je op verschillende manieren ruimte geven aan de bewegingsdrang van kinderen. Voornamelijk door de juiste keuzes en afwegingen te maken. Zijn er echt zoveel tafels nodig? Staan ze wel op een logische plaats? Is er voldoende ruimte om op de grond te spelen? Tijdens het spel zijn kinderen doorgaans goed actief. Zorg dat kinderen deze actieve betrokken houding ook echt kunnen vasthouden door veel ruimte te bieden aan spelhoeken. Plaats tafels zo dat de kinderen er tijdens het spelen helemaal omheen kunnen lopen en moedig kinderen ook aan om staand te spelen in plaats van zittend op een stoel. Je kunt natuurlijk ook prima staand puzzelen maar ook net zo heerlijk liggend op de grond.

De beweeghoek

Door kinderen te leren dat goed en veel bewegen net zo belangrijk is als alle andere dingen die zij leren op school ontstaat er vanzelf een andere attitude ten opzichte van bewegen. Er is vast nog wel een plekje vrij in je klas of gang om een leuke beweeghoek te maken. Een hoek waar kinderen een wisselend aanbod krijgen om hun basale bewegingsvaardigheden te oefenen samen met hun klasgenootjes. Wanneer je dit op de juiste manier aanbiedt tijdens je kringen dan zullen de kinderen hier ook net zo betrokken aan het werk gaan als in elke andere speel/werkplek. Zorg dat je het aanbod in de hoek lekker veel afwisselt, dan blijft het interessant en uitdagend. Plaats in de herfst eens een kleine trampolie, zodat kinderen kunnen oefenen om zo hard mogelijk in plassen te springen.   

Wanneer je het plezier in bewegen terugbrengt bij kinderen, dan komt dat de gehele ontwikkeling ten goede. Dat wisten we eigenlijk best wel, maar soms moeten we onszelf daar bewust van maken.

Zet dat smartboard maar wat vaker uit en kom in beweging!


Anouk Brouns
Onderwijsadviseur jonge kind


abrouns@edux.nl / 06-834 414 33

 

  • Topstuk! Helemaal mee eens.

Reageren