De kracht van video

De kracht van video

In ontwikkeling willen zijn & blijven met behulp van de video

“……een teamscholingstraject, waarbij het accent ligt op eigenaarschap & versterking c.q. vergroting van de leerkrachtvaardigheden op de werkvloer. Het activerend directe instructiemodel (ADI) en effectief leerkracht gedrag staan centraal ter vergroting van de opbrengsten. “

Deze uitdaging ging het team van de Heiberg in Roosendaal aan. Als uitgangspunt golden de uitkomsten van een teambijeenkomst ‘Effectief leerkrachtgedrag’ (januari 2015), gekoppeld aan het persoonlijk profiel van de individuele leerkracht.

Marian van Dun, directeur van de Heiberg, gaf ieder teamlid de gelegenheid om vanuit een eigen werkvraag binnen het kader ‘effectief leerkrachtgedrag’ in de ‘professionele’ spiegel te kijken.

De video bleek hierbij een effectief middel om snel inzicht te krijgen wat er op de werkvloer gebeurde, te reflecteren op eigen handelen, de effecten van het eigen handelen te laten zien en het eigen probleemoplossend vermogen te vergroten.

 

‘Als de leerkracht er toe doet, dan maakt dit traject het verschil! En Diddy Bakker weet daarbij de juiste snaar te raken. Kundig en professioneel met respect voor de leerkracht.’ (Marian van Dun)

     

Alle teamleden hebben als voorbereiding op het traject een eigen werkvraag geformuleerd. In een eerste gesprek is met iedere leerkracht de eigen werkvraag verkend, geconcretiseerd en vertaald naar een gewenste situatie.
Bij ieder teamlid zijn vervolgens twee opnames gemaakt in een aan de werkvraag gerelateerde situatie. Met behulp van een kijkwijzer analyseerde de leerkracht de opnames en selecteerde enkele fragmenten om samen te bekijken. Het uitgangspunt hierbij was steeds: waar ben ik tevreden over en waar zie ik nog verbeterpunten, wat is mijn rol, mijn bijdrage hierin en wat is het effect van mijn handelen voor de kinderen in relatie tot de gewenste situatie?

‘Wat ik vooral prettig vond, is dat we schoolbreed aan 'effectiever onderwijs' gewerkt hebben, maar wel vanuit ieders eigen ontwikkelpunt. Vaak stemmen schoolbrede trajecten (meestal ingevuld als studiedagen) onvoldoende af op de individuele verschillen tussen leerkrachten. Juist door het individuele karakter van deze begeleiding heeft iedereen de kans gekregen om een stap verder te komen en dat heeft ons als school gezamenlijk een sprong laten maken.’ (Marian van Dun)

Diddy Bakker 
dbakker@edux.nl

Reageren

Diddy Bakker

Diddy Bakker

Onderwijsadviseur, GZ-psycholoog