Denken met jonge kinderen

Denken met jonge kinderen

Wordt je ook wel eens moe van al die vragen die kinderen stellen? “Juf, waarom is de lucht blauw?”,  “Hoe kan een auto rijden?”, “Wat gebeurt er met het eten in je buik?”.  Op veel vragen zul je het antwoord weten, maar er zullen ook vragen zijn waardoor je even met je mond vol tanden staat. Is dat erg? Nee! Het gaat erom hoe je op deze vragen reageert… Je kunt de vraag beantwoorden (als je het al weet), maar je kunt ook meegaan op onderzoek. Stel jezelf kwetsbaar op (“Ik weet het ook niet”) en ga samen de wereld onderzoeken. Leer kinderen dat het niet erg is iets niet te kunnen of te weten. Leer ze strategieën aan waarmee ze kennis en vaardigheden kunnen verwerven. Leer ze een goede leerhouding (zoals doorzetten en openstaan voor feedback) en ze zullen goed beslagen ten ijs komen in de ‘maatschappij van de toekomst’. Deze vaardigheden worden ook wel de ‘21e eeuwse vaardigheden genoemd’. We vinden deze vaardigheden allemaal belangrijk en daarom wordt er ook steeds meer aandacht aan besteed in de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Te weinig wordt dit echter besproken met de kinderen zelf. Weten zij wat er van hen wordt verwacht? En waarom zijn die vaardigheden belangrijk? En nog belangrijker: hoe kunnen ze deze verder ontwikkelen?

Juist op jonge leeftijd leg je de basis voor een leerattitude waar kinderen hun hele leven profijt van hebben. Daarom heeft Edux in samenwerking met de IJsselgroep de training ‘denken met Jonge kinderen’ ontwikkeld (gebaseerd op het gedachtegoed van Thinking for Learning). In groepsbijeenkomsten en individuele coachingssessies krijgen de deelnemers handvatten om de leervaardigheden van de kinderen in hun groep te versterken. Met de training wordt aangesloten bij de doelen zoals omschreven in het pedagogisch curriculum en kan invulling worden gegeven aan de VVE-eis van een jaarlijkse bijscholing t.b.v. de professionalisering van de pedagogisch medewerker. De training is ook uitermate geschikt om de samenwerking en de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs te versterken.

Wil je meer weten over deze training of een aanbod op maat?
Neem dan contact op met Karlijn Brouwers: kbrouwers@edux.nl of 06-424 858 67.

Reageren