Doelen stellen met kinderen

Doelen stellen met kinderen

De laatste tijd lezen en horen we veel over het belang van het stellen van doelen in het onderwijs. Als je doelen met kinderen bespreekt, gaan de opbrengsten omhoog. ‘Het geheim van goed onderwijs is luisteren naar je leerlingen’, aldus professor Hattie. Doelen geven richting aan het leren en zijn onmisbaar voor de evaluatie van het leerproces. Hoe kun je immers feedback geven als het doel niet helder is? Het is van belang om te weten welke doelen daadwerkelijk bijdragen aan het leerproces van de leerling. Door de doelen écht af te stemmen op wat kinderen willen en kunnen leren, wordt het leren motiverender.

De Arenberg (Zevenbergen) is een van de scholen die heeft deelgenomen aan de pilot van Edux Onderwijspartners. Dian de Visser is leerkracht op deze school en zij is enthousiast met dit thema aan de slag gegaan. “Bij aanvang werd mij al snel duidelijk dat het geen verzorgde reis zou worden, maar dat we als leerkracht en leerlingen samen met de adviseur op expeditie zouden gaan.” Bij de start van de pilot heeft er een individueel gesprek plaatsgevonden met alle leerkrachten, waarin is bepaald hoe de leerkrachten zelf vorm willen geven aan het traject. Op deze manier is er aangesloten op hun eigen wensen. Het traject heeft zich vervolgens gericht op het versterken van de leerkrachtvaardigheden, als ook het versterken van het eigenaarschap van leerkrachten. Concreet betekent dit coaching on the job, het uitvoeren van de groepsgesprekken of individuele gesprekken en het reflecteren op de gekozen aanpak. Bovendien worden er tussen de leerkrachten van de verschillende pilot scholen op een virtueel platform beeldmateriaal en ervaringen uitgewisseld.   

"Kinderen kunnen meer dan wij denken, laat ze zelf doelen stellen, geef vertrouwen en durf los te laten: het lukt!"

Dian is blij verrast met de resultaten. “De kinderen zijn heel goed in staat om doelen te formuleren en hun eigen resultaten te meten, het automatiseren van de tafels is flink verbeterd en was een feestje waard.” 

Een essentieel onderdeel uit het traject is het leergesprek. Afhankelijk van het gestelde doel, vindt dit gesprek op groepsniveau en/of individueel plaats. Tijdens het leergesprek worden een aantal vragen gesteld: Is het gestelde doel behaald? Hebben we gedaan wat we ons hebben voorgenomen? Waar ben je tevreden over? Wat betekent dit voor de volgende keer? Wie wil je een compliment geven en waarom? De gesprekken ontwikkelen zich van leerkrachtgestuurd naar meer leerlinggestuurd. “Mooi is het om te zien dat leerlingen mijn denkstappen en vragen gaan overnemen.”  

Het groepsgesprek is een belangrijk onderdeel bij het stellen van doelen met kinderen. De fasen bij het voeren van een groepsgesprek zijn:

  1. Oriëntatie op het onderwerp
  2. Doel bepalen (Het zou fantastisch zijn als….. / Wat gaat er al goed/ Wat zou er nog beter kunnen?)
  3. Visualiseren van het doel (Hoe zou dat er dan uit zien? Wat doen we dan? Hoe kunnen we elkaar helpen als iemand de afspraak even vergeet? Wat doen we dus niet?)
  4. Meetinstrument vaststellen Hoe gaan we dat dan bijhouden? En wie gaat dat bijhouden? Hoe moet dat scorebord er dan uitzien? Hoe gaan we dat maken?)
  5. Beloning bedenken (Wat is onze beloning als we ons doel halen?)


Simone Schrier (sschier@edux.nl)

Reageren