Doelgericht werken met kleuters

Doelgericht werken met kleuters

Afscheid nemen van de ‘papieren tijger’, meer ruimte voor spel en leerkrachten die met plezier voor de groep staan. Een utopie? Helemaal niet, het kan zeker! Lees hier hoe adviseur Karlijn Brouwers je mee neemt in het doelgericht werken met kleuters.

  • Bs Kienehoef is op zoek naar een training voor 5 kleuter juffen om het taal- en rekenniveau te verhogen. Het volgen van leerlingen is te vrijblijvend. Het beredeneerd aanbod moet doelgerichter worden. Ze gebruiken het leerlingvolgsysteem KIJK. Verzorgen jullie een training die de leerkrachten helpt om het aanbod meer toe te spitsen op doelen van KIJK. Ik hoor graag van jullie.
    Met vriendelijke groet, Wilma

Reageren