Een zieke leerling in de klas, wat nu?

Een zieke leerling in de klas, wat nu?

In de praktijk
Tim (9) zit in groep 6 van de basisschool. Vorig jaar werd bij hem een hersentumor geconstateerd. De school benaderde Edux omdat het team het moeilijk vond de juiste aanpak op zowel didactisch als pedagogisch vlak te bepalen.
 

Op iedere school zitten wel leerlingen zoals Tim, wel drie per klas! Dat zijn leerlingen met een chronische aandoening of een langdurige ziekte. Of wellicht leerlingen die door een ongeval voor langere tijd niet naar school kunnen. Scholen blijven verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan al deze leerlingen. Bij onderwijs aan zieke leerlingen komen diverse vragen op leerkrachten, zorgcoördinatoren of IB-ers af.

  • De leerling is thuis, maar u wilt hem of haar gemotiveerd houden voor school?
  • De leerling is ernstig ziek, maar u wilt een leerachterstand voorkomen?
  • ​Welke rechten en plichten heeft u als school omtrent deze leerlingen?

Hoewel scholen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan zieke leerlingen, hoeven zij het niet alleen te doen. Zij kunnen kortdurende en kosteloze ondersteuning krijgen van een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen.
 

De aanpak
Even terug Tim.. In een gesprek met de Intern Begeleider en leerkracht heeft de consulent informatie gegeven over de gevolgen van de hersentumor van Tim, bijvoorbeeld over zijn beperktere concentratievermogen. Vervolgens is door de consulent van Edux, in overleg met alle betrokkenen, een ontwikkelingsperspectief voor Tim opgesteld. Daarin zijn onder andere de onderwijsbehoeften geformuleerd, zoals regelmatige rustmomenten en korte taken. Ook heeft de consulent samen met Tim zijn groepsgenootjes geïnformeerd over kanker en vragen beantwoord. Tijdens de afwezigheid van Tim na zijn operatie is gebruik gemaakt van het project Klassecontact, waardoor Tim toch lessen kon volgen.

 

Wij informeren u graag en denken met u mee. Bijvoorbeeld over wat u zelf kunt doen om zieke leerlingen passend onderwijs aan te bieden en waar u informatie en ondersteuning vandaan kunt halen. 

 

Reageren