Goed gedrag kun je leren

Goed gedrag kun je leren

Hoe mooi is het om van de leerkrachten te horen dat er zo’n rust heerst op school. Als coach van Edux Onderwijspartners mag ik samen met scholen werk maken van het gestructureerd aanleren van goed gedrag met SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support). SWPBS, in de wandelgangen PBS genoemd, is een schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Door deze aanpak neemt gewenst gedrag in én buiten de school toe en er ontstaat een duurzaam positief schoolklimaat, dat leerlingen stimuleert om tot leren te komen.

‘Wat fijn dat je rustig de trap op loopt, dat is veilig’, zegt intern begeleider Wouter tegen één van de leerlingen op de gang. ‘Fijn dat jullie leuk samen spelen op het plein’, zegt juf Karin tegen een groepje leerlingen op het schoolplein. Naast het compliment geeft ze vandaag ook een kaartje (Kanjerkaartje) aan de drie kinderen voor hun goede gedrag, omdat zij zich houden aan de gedragsverwachtingen en waarden die in de vorm van foto’s in de ruimtes hangen. Dit zijn twee voorbeelden van hoe leerkrachten dagelijks de positieve schoolwaarden uitdragen. Dit doen ze o.a. door duidelijk te zijn over wat zij qua gedrag van de leerlingen verwachten en door gewenst gedrag als een ‘vak apart’ actief aan te leren.

Externen die op de scholen komen is het al opgevallen; als je namelijk goed oplet, zie je dat leerlingen actief in het zonnetje worden gezet voor goed gedrag. Dat lijkt misschien niets bijzonders, maar vaak gaat er – onbewust – meer aandacht naar wat leerlingen niet goed doen. En daarbij is het ook niet altijd helder wat ‘goed’ is, hoe doet een leerling dan.

Gewenst gedrag wordt benoemd en bekrachtigd met een complimentje of een knipoog. En af en toe : ‘You never know when you get a surprise’, een kaartje. Zien wat leerlingen goed doen en hier de focus op leggen is een belangrijk onderdeel van PBS. Het feit dat de directeuren hier actief het voortouw in nemen door bijvoorbeeld actief toezicht op het schoolplein te houden, maakt hen het voorbeeld voor leerkrachten, leerlingen en ouders van hoe gewenst gedrag eruit kan zien.

Naast het bekrachtigen van gewenst gedrag worden ook duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag geboden.

Denk je nu bij het lezen van deze informatie; daar wil ik wel meer over weten. Neem dan vrijblijvend contact op met mij op.
 


Willeke Essing
Onderwijsadviseur
wessing@edux.nl / 06-51226534

  • Beste,
    bieden jullie ook trainingstrajecten in België aan?
    Met beleefde groeten,

Reageren

Willeke Essing

Willeke Essing

Senior onderwijsadviseur