M-toetsen rekenen en wiskunde

M-toetsen rekenen en wiskunde

De maand januari staat op veel scholen in het teken van de M-toetsen. Zo ook de M-toetsen van Cito rekenen en wiskunde. Belangrijk is natuurlijk of de beoogde vaardigheidsgroei gehaald wordt door deze toets te vergelijken met de E-toets 2017. Soms blijken de resultaten niet te zijn, wat je verwachtte. Wat kun je dan doen?

  • Het voeren van een rekengesprek: Je kunt met de leerling een rekengesprek hebben over deze rekentoets om te kijken welke oplossingsstrategieën de leerling heeft gehanteerd.
  • Analyseren van de resultaten met behulp van formulieren: je analyseert een groepsbeeld van de Citotoets. Hiervoor kun je verschillende formulieren gebruiken. Misschien helpt één van de volgende links:
    Foutenanalyseformulieren
    Cito analyse rekenen
  • Je kunt op groepsniveau de 'sleepdoelen', doelen die nog extra aandacht vragen in de volgende blokplanning(en) opnemen. Dit geeft de methode niet aan!
  • Kom naar de bijeenkomst schoolanalyse in 1 dag en leer als IB'er hoe je een analyse maakt van de leeropbrengsten op school- en groepsniveau.

En een leuke opdracht voor de leerkrachten van groep 8 gericht op het behalen van de referentieniveaus voor het rekenen:
Hoeveel leerlingen behalen bij de Eindtoets basisonderwijs een score van 1F en 1S? Maak hiervan op basis van de resultaten van de M-toetsen een voorspelling in procenten en check met de uitslag van de Eindtoets basisonderwijs of je verwachting/voorspelling klopt…

 

John Schoone
Onderwijsadviseur en Schoolkeuzeadviseur

Reageren