HERZIEN! Methodematrix

HERZIEN! Methodematrix

Ook op zoek naar een nieuwe methode voor de zaakvakken? Geïntegreerd, onderzoekend of juist gericht op kennisoverdracht? Een heldere visie op (zaakvak)onderwijs helpt je hierbij! Gebruik de door Edux ontwikkelde methodematrix om zicht te krijgen op welke methodes aansluiten bij verschillende visies op (zaakvak) onderwijs.

Wil je meer informatie of sparren over dit onderwerp neem dan contact op met Nicolette Simons, nsimons@edux.nl of 06-83440611.

Download Methodematrix versie 2019

  • Wij zouden graag weten wat de voor- en nadelen zijn van de methodes Blink en Faqta. Ook de kosten zijn voor onze school van groot belang, omdat de jaarlijkse licenties van alle digitale methodes onbetaalbaar worden.

Reageren