Nieuwe subsidie taal-en interactievaardigheden

Nieuwe subsidie taal- en interactie- vaardigheden

Houders van kindercentra of gastouderbureaus kunnen op grond van de Tijdelijke subsidieregeling vanaf dinsdag 2 januari 2018 subsidie aanvragen voor het volgen van een training Tink of Oog voor Interactie door hun medewerkers. Het digitaal aanvraagformulier is te vinden op de website van Agentschap SZW.

Heeft u vragen over deze subsidieregeling of over de Tink en Oog voor interactietraining, neem dan contact op met Gerrie Compen, 06-10587481 / gcompen@edux.nl.

Reageren