Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO)

Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO)

In het najaar van 2018 hebben we als Edux Onderwijspartners kennis gemaakt met Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt, de ontwikkelaars achter het concept van Opbrenstgericht Passend Onderwijs (OPO). Na enkele inspirerende masterclasses hebben we besloten om onze krachten met elkaar te bundelen en intensiever met elkaar te gaan samenwerken. OPO houdt zich met name bezig met het combineren van opbrengstgericht en handelingsgericht werken, passend onderwijzen en groepslanloos, doelgericht werken. Middels de masterclasses (www.masterclassopo.nl) wordt een goede basis gelegd voor deze werkwijze, waarbij je als school eveneens leert te werken met het bijbehorende systeem Focus PO. In navolging van deze masterclasses verzorgt Edux de bijbehorende schoolbesprekingen. We gaan intensief met elkaar in overleg over de behaalde schoolresultaten wat dit betekent voor het handelen van de leerkrachten. We vertalen dit in passende interventies en kunnen hierbij eveneens ondersteunen. Wilt u schoolbesprekingen met meer toegevoegde waarde of op een andere, verdiepende manier werken aan het inzichtelijk maken van de schoolresultaten? Er zijn diverse mogelijkheden om deel te nemen aan een traject, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nadine Machielsen-Rops (n.rops@edux.nl) of Marcel Peters (m.peters@edux.nl)

Reageren